Matei  


Capitolul 5
 • Cuvântarea de pe munte. Fericirile
 • 1 Când a văzut Isus noroadele, S-a suit* pe munte şi, după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.
 • * Marc 3:13;
 • 2 Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:
 • 3 „Ferice* de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
 • * Luca 6:20; Ps 51:17; Prov 16:19; Prov 29:23; Isa 57:15; Isa 66:2;
 • 4 Ferice* de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
 • * Isa 61:2; Isa 61:3; Luca 6:21; Ioan 16:20; 2 Cor 1:7; Apoc 21:4;
 • 5 Ferice* de cei blânzi, căci ei** vor moşteni pământul!
 • * Ps 37:11; ** Rom 4:13;
 • 6 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci* ei vor fi săturaţi!
 • * Isa 55:1; Isa 65:13;
 • 7 Ferice de cei milostivi, căci* ei vor avea parte de milă!
 • * Ps 41:1; Mat 6:14; Marc 11:25; 2 Tim 1:16; Evr 6:10; Iac 2:13;
 • 8 Ferice* de cei cu inima curată, căci** ei vor vedea pe Dumnezeu!
 • * Ps 15:2; Ps 24:4; Evr 12:14; ** 1 Cor 13:12; 1 Ioan 3:2; 1 Ioan 3:3;
 • 9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
 • 10 Ferice* de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
 • * 2 Cor 4:17; 2 Tim 2:12; 1 Pet 3:14;
 • 11 Ferice* va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
 • * Luca 6:12; 1 Pet 4:14;
 • 12 Bucuraţi-vă* şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa** au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.
 • * Luca 6:23; Fapte 5:41; Rom 5:3; Iac 1:2; 1 Pet 4:13; ** 2 Cron 36:16; Neem 9:26; Mat 23:34; Mat 23:37; Fapte 7:52; 1 Tes 2:15;
 • Ucenicii sunt sarea pământului şi lumina lumii
 • 13 Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea* îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic, decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.
 • * Marc 9:50; Luca 14:34; Luca 14:35;
 • 14 Voi* sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă.
 • * Prov 4:18; Fil 2:15;
 • 15 Şi oamenii n-aprind* lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă.
 • * Marc 4:21; Luca 8:16; Luca 11:33;
 • 16 Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei* să vadă faptele voastre bune şi să slăvească** pe Tatăl vostru, care este în ceruri.
 • * 1 Pet 2:12; ** Ioan 15:8; 1 Cor 14:25;
 • Împlinirea Legii şi Prorocilor
 • 17 * nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
 • * Rom 3:31; Rom 10:4; Gal 3:24;
 • 18 Căci adevărat vă spun, câtă vreme* nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
 • * Luca 16:17;
 • 19 Aşa că oricine* va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.
 • * Iac 2:10;
 • 20 Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece* neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
 • * Rom 9:31; Rom 10:3;
 • Despre ucidere
 • 21 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să nu ucizi* ; oricine** va ucide va cădea sub pedeapsa judecăţii.’
 • * Exod 20:13; Deut 5:17; ** 1 Ioan 3:15;
 • 22 Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: ‘Prostule!’ va* cădea sub pedeapsa soborului; iar oricine-i va zice: ‘Nebunule!’ va cădea sub pedeapsa focului gheenei.
 • * Iac 2:20;
 • 23 Aşa că, dacă* îţi aduci darul la altar şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta,
 • * Mat 8:4; Mat 23:19;
 • 24 lasă-ţi* darul acolo, înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul.
 • * Iov 42:8; Mat 18:19; 1 Tim 2:8; 1 Pet 3:7;
 • 25 Caută* de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă** vreme eşti cu el pe drum, ca nu cumva pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului şi să fii aruncat în temniţă.
 • * Prov 25:8; Luca 12:58; Luca 12:59; ** Ps 32:6; Isa 55:6;
 • 26 Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.
 • Despre preacurvie şi despărţire
 • 27 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: ‘Să* nu preacurveşti.’
 • * Exod 20:14; Deut 5:18;
 • 28 Dar Eu vă spun că oricine se uită* la o femeie ca s-o poftească a şi preacurvit cu ea în inima lui.
 • * Iov 31:1; Prov 6:25; Gen 34:2; 2 Sam 11:2;
 • 29 Dacă* , deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l** şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
 • * Mat 18:8; Mat 18:9; Marc 9:43-47; ** Mat 19:12; Rom 8:13; 1 Cor 9:27; Col 3:5;
 • 30 Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o şi leapăd-o de la tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă.
 • 31 S-a zis iarăşi: ‘Oricine* îşi va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire.’
 • * Deut 24:11; Ier 3:1; Mat 19:3; Marc 10:2;
 • 32 Dar Eu vă spun că oricine* îşi va lăsa nevasta, în afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.
 • * Mat 19:9; Luca 16:18; Rom 7:3; 1 Cor 7:10; 1 Cor 7:11;
 • Despre jurământ
 • 33 Aţi mai auzit iarăşi că* s-a zis celor din vechime: ‘Să nu** juri strâmb; ci să împlineşti faţă de Domnul jurămintele tale.’
 • * Mat 23:16; ** Exod 20:7; Lev 19:12; Num 30:2; Deut 5:11; Deut 23:23;
 • 34 Dar Eu vă spun: Să nu juraţi* nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul** de domnie al lui Dumnezeu;
 • * Mat 23:16; Mat 23:18; Mat 23:22; Iac 5:12; ** Isa 66:1;
 • 35 nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea* marelui Împărat.
 • * Ps 48:2; Ps 87:3;
 • 36 Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un singur păr alb sau negru.
 • 37 Felul* vostru de vorbire să fie: ‘Da, da; nu, nu’; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.
 • * Col 4:6; Iac 5:12;
 • Suferirea răului şi iubirea vrăjmaşilor
 • 38 Aţi auzit că s-a zis: ‘Ochi* pentru ochi şi dinte pentru dinte.’
 • * Exod 21:24; Lev 24:20; Deut 19:21;
 • 39 Dar Eu vă spun: Să* nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui** te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt.
 • * Prov 20:22; Prov 24:29; Luca 9:29; Rom 12:17; Rom 12:19; 1 Cor 6:7; 1 Tes 5:15; 1 Pet 3:9; ** Isa 50:6; Plang 3:30;
 • 40 Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
 • 41 Dacă te sileşte* cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două.
 • * Mat 27:32; Marc 15:21;
 • 42 Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu* întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
 • * Deut 15:8; Deut 15:10; Luca 6:30; Luca 6:35;
 • 43 Aţi auzit că s-a zis: ‘Să* iubeşti pe aproapele tău şi să** urăşti pe vrăjmaşul tău.’
 • * Lev 19:18; ** Deut 23:6; Ps 41:10;
 • 44 Dar Eu vă spun: Iubiţi* pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc** şi vă prigonesc,
 • * Luca 6:27; Luca 6:35; Rom 12:14; Rom 12:20; ** Luca 23:34; Fapte 7:60; 1 Cor 4:12; 1 Cor 4:13; 1 Pet 2:23; 1 Pet 3:9;
 • 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară* soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
 • * Iov 25:3;
 • 46 Dacă iubiţi* numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
 • * Luca 6:32;
 • 47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?
 • 48 Voi fiţi* dar desăvârşiţi, după cum** şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.
 • * Gen 17:1; Lev 11:44; Lev 19:2; Luca 6:36; Col 1:28; Col 4:12; Iac 1:4; 1 Pet 1:15; 1 Pet 1:16; ** Efes 5:1;
  Matei, capitolul 5