Proverbele  


Capitolul 30
 • 1 Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Cuvintele* înţelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel şi pentru Ucal.
 • * Prov 31:1;
 • 2 Negreşit*, sunt mai prost decât oricine şi n-am pricepere de om.
 • * Ps 73:22;
 • 3 N-am învăţat înţelepciunea şi nu cunosc ştiinţa sfinţilor.
 • 4 Cine* s-a suit la ceruri şi cine s-a coborât din ele? Cine** a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el şi cum îl cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta?
 • * Ioan 3:13; ** Iov 38:4; Ps 104:3; Isa 40:12;
 • 5 Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat*. El este un scut** pentru cei ce se încred în El.
 • * Ps 12:6; Ps 18:30; Ps 19:8; Ps 119:140; ** Ps 18:30; Ps 84:11; Ps 115:9; Ps 115:10; Ps 115:11;
 • 6 N-adăuga* nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească şi să fii găsit mincinos.
 • * Deut 4:2; Deut 12:32; Apoc 22:18; Apoc 22:19;
 • 7 Două lucruri Îţi cer: nu mi le opri înainte de moarte!
 • 8 Depărtează de la mine neadevărul şi cuvântul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi* pâinea care-mi trebuie!
 • * Mat 6:11;
 • 9 Ca* nu cumva, în belşug, să mă lepăd de Tine şi să zic: „Cine este Domnul?” Sau ca nu cumva, în sărăcie, să fur şi să iau în deşert Numele Dumnezeului meu.
 • * Deut 8:12; Deut 8:14; Deut 8:17; Deut 31:20; Deut 32:15; Neem 9:25; Neem 9:26; Iov 31:24; Iov 31:25; Iov 31:28; Osea 13:6;
 • 10 Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme şi să te faci vinovat.
 • 11 Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său şi nu binecuvântează pe mama sa.
 • 12 Este un neam de oameni care* se crede curat, şi totuşi nu este spălat de întinăciunea lui.
 • * Luca 18:11;
 • 13 Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufaşi* şi care îşi ţin pleoapele sus.
 • * Ps 131:1; Prov 6:17;
 • 14 Este* un neam de oameni ai căror dinţi sunt nişte săbii şi ale căror măsele sunt nişte cuţite, ca** să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ şi pe cei lipsiţi dintre oameni.
 • * Iov 29:17; Ps 52:2; Ps 57:4; Prov 12:18; ** Ps 14:4; Amos 8:4;
 • 15 Lipitoarea are două fete: „Dă! dă!” Trei lucruri sunt nesăţioase, patru lucruri nu zic niciodată: „Destul!”,
 • 16 şi anume: Locuinţa morţilor*, femeia stearpă, pământul, care nu este sătul de apă, şi focul, care nu zice niciodată: „Destul!”
 • * Prov 27:20; Hab 2:5;
 • 17 Pe ochiul* care îşi bate joc de tatăl său şi nesocoteşte ascultarea de mamă îl vor scobi corbii de la pârâu şi îl vor mânca puii de vultur.
 • * Gen 9:22; Lev 20:9; Prov 20:20; Prov 23:22;
 • 18 Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele şi chiar patru pe care nu le pot pricepe:
 • 19 urma vulturului pe cer, urma şarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării şi urma omului la o fată.
 • 20 Tot aşa este şi calea femeii preacurve: ea mănâncă şi se şterge la gură şi apoi zice: „N-am făcut nimic rău.”
 • 21 Trei lucruri fac să se răscoale o ţară şi patru lucruri nu le poate suferi:
 • 22 un rob* care a început să împărăţească, un nebun care are pâine din belşug,
 • * Prov 19:10; Ecl 10:7;
 • 23 o femeie dispreţuită care se mărită şi o roabă care moşteneşte pe stăpână-sa.
 • 24 Patru vietăţi sunt mai mici pe pământ, şi totuşi dintre cele mai înţelepte:
 • 25 furnicile*, care nu sunt un popor tare, dar îşi pregătesc hrana vara;
 • * Prov 6:6;
 • 26 şoarecii* de munte, care nu sunt un popor puternic, dar îşi aşază locuinţa în stânci;
 • * Ps 104:18;
 • 27 lăcustele n-au împărat, şi totuşi pornesc toate în cete;
 • 28 păianjenul îl poţi prinde cu mâinile şi se găseşte totuşi în casele împăraţilor.
 • 29 Trei fiinţe au o ţinută frumoasă şi patru au mers măreţ:
 • 30 leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui,
 • 31 calul închingat gata şi ţapul şi împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă.
 • 32 Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie şi dacă ai gânduri rele, pune* mâna la gură:
 • * Iov 21:5; Iov 40:4; Ecl 8:3; Mica 7:16;
 • 33 căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge şi stoarcerea mâniei dă certuri.
  Proverbele, capitolul 30