Psalmii  


Capitolul 102
 • O rugăciune a unui nenorocit,
 • când este doborât de întristare
 • şi îşi varsă plângerea înaintea Domnului
 • 1 Doamne, ascultă-mi rugăciunea şi s-ajungă* strigătul meu până la Tine!
 • * Exod 2:23; 1 Sam 9:16; Ps 18:6;
 • 2 Nu-mi* ascunde Faţa Ta în ziua necazului meu! Pleacă-Ţi** urechea spre mine când strig! Ascultă-mă degrabă!
 • * Ps 27:9; Ps 69:17; ** Ps 71:2; Ps 88:2;
 • 3 Căci* zilele mele pier ca fumul şi oasele** îmi ard ca un tăciune.
 • * Ps 119:83; Iac 4:14; ** Iov 30:30; Ps 31:10; Plang 1:13;
 • 4 Inima îmi este lovită şi mi se usucă* întocmai ca iarba; până şi pâinea uit să mi-o mănânc.
 • * Ps 37:2; Ps 102:11;
 • 5 Aşa de mari îmi sunt gemetele, că mi se lipesc oasele* de carne.
 • * Iov 19:20; Plang 4:8;
 • 6 Semăn* cu pelicanul** din pustie, sunt ca o cucuvea din dărâmături;
 • * Iov 30:29; ** Isa 34:11; Tef 2:14;
 • 7 nu mai pot dormi* şi sunt ca pasărea singuratică** pe un acoperiş.
 • * Ps 77:4; ** Ps 38:11;
 • 8 În fiecare zi mă batjocoresc vrăjmaşii mei şi potrivnicii mei jură* pe** mine în mânia lor.
 • * Fapte 26:11; ** Fapte 23:12;
 • 9 Mănânc ţărână în loc de pâine şi îmi amestec lacrimile cu băutura*
 • * Ps 42:3; Ps 80:5;
 • 10 din pricina mâniei şi urgiei Tale, căci Tu m-ai* ridicat şi m-ai aruncat departe.
 • * Ps 30:7;
 • 11 Zilele mele sunt ca* o umbră gata să treacă şi mă usuc ca iarba.
 • * Iov 14:2; Ps 109:23; Ps 144:4; Ecl 6:12;
 • 12 Dar* Tu, Doamne, Tu împărăţeşti pe vecie şi pomenirea** Ta ţine din neam în neam.
 • * Ps 102:4; Isa 40:6-8; Iac 1:10; ** Ps 102:26; Ps 9:7; Plang 5:19;
 • 13 Tu Te vei scula şi vei avea milă* de Sion; căci este vremea** să te înduri de el, a venit vremea hotărâtă pentru el.
 • * Ps 135:13; ** Isa 60:10; Zah 1:12;
 • 14 Căci robii Tăi iubesc pietrele* Sionului şi le e milă de ţărâna lui.
 • * Isa 40:2;
 • 15 Atunci se vor teme* neamurile de Numele Domnului şi toţi împăraţii pământului de slava Ta.
 • * Ps 79:1;
 • 16 Da, Domnul va zidi iarăşi Sionul şi Se va arăta în* slava Sa.
 • * 1 Imp 8:43; Ps 138:4; Isa 60:3;
 • 17 El ia aminte la* rugăciunea nevoiaşului şi nu-i nesocoteşte rugăciunea.
 • * Isa 60:1; Isa 60:2; Neem 1:6; Neem 1:11; Neem 2:8;
 • 18 Să se scrie* lucrul acesta pentru neamul de oameni care va veni, şi poporul** care se va naşte să laude pe Domnul!
 • * Rom 15:4; 1 Cor 10:11; ** Ps 22:31; Isa 43:21;
 • 19 Căci El priveşte* din înălţimea sfinţeniei Lui; Domnul priveşte din ceruri pe pământ,
 • * Deut 26:15; Ps 14:2; Ps 33:13; Ps 33:14;
 • 20 ca* să audă gemetele prinşilor de război şi să izbăvească pe cei ce sunt pe moarte;
 • * Ps 79:11;
 • 21 pentru ca ei să vestească* în Sion Numele Domnului şi laudele lui în Ierusalim,
 • * Ps 22:22;
 • 22 când se vor strânge toate popoarele şi toate împărăţiile ca să slujească Domnului.
 • 23 El mi-a frânt puterea în drum şi mi-a scurtat* zilele.
 • * Iov 21:21;
 • 24 Eu zic*: „Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilelor mele, Tu, ai cărui ani** ţin veşnic!”
 • * Isa 38:10; ** Ps 90:2; Hab 1:12;
 • 25 Tu ai întemeiat în* vechime pământul şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
 • * Gen 1:1; Gen 2:1; Evr 1:10;
 • 26 Ele* vor pieri, dar Tu** vei rămâne; toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe un veşmânt şi se vor schimba.
 • * Isa 34:4; Isa 51:6; Isa 65:17; Isa 66:22; Rom 8:20; 2 Pet 3:7; 2 Pet 3:10-12; ** Ps 102:12;
 • 27 Dar Tu* rămâi Acelaşi şi anii Tăi nu se vor sfârşi.
 • * Mal 3:6; Evr 13:8; Iac 1:17;
 • 28 Fiii* robilor Tăi îşi vor locui ţara şi sămânţa lor va rămâne înaintea Ta.
 • * Ps 69:36;
  Psalmii, capitolul 102