Psalmii  


Capitolul 111
 • 1 Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda* pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.
 • * Ps 35:18; Ps 89:5; Ps 107:32; Ps 109:30; Ps 149:1;
 • 2 Mari* sunt lucrările Domnului, cercetate** de toţi cei ce le iubesc!
 • * Iov 38-41; Ps 92:5; Ps 139:14; Apoc 15:3; ** Ps 143:5;
 • 3 Strălucire şi măreţie* este lucrarea Lui, şi dreptatea Lui ţine în veci!
 • * Ps 145:4; Ps 145:5; Ps 145:10;
 • 4 El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui; Domnul este îndurător şi milostiv*.
 • * Ps 86:5; Ps 103:8;
 • 5 El a dat hrană* celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururea aminte de legământul Lui.
 • * Mat 6:26; Mat 6:33;
 • 6 El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moştenirea neamurilor.
 • 7 Lucrările mâinilor Lui sunt credincioşie* şi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevărate**,
 • * Apoc 15:3; ** Ps 19:7;
 • 8 întărite* pentru veşnicie, făcute** cu credincioşie şi neprihănire.
 • * Isa 40:8; Mat 5:18; ** Ps 19:9; Apoc 15:3;
 • 9 A trimis poporului Său izbăvirea*, a aşezat legământul Său în veci; Numele Lui este sfânt** şi înfricoşat.
 • * Mat 1:21; Luca 1:68; ** Luca 1:49;
 • 10 Frica de Domnul este începutul* înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă şi slava Lui ţine în veci.
 • * Deut 4:6; Iov 28:28; Prov 1:7; Prov 9:10; Ecl 12:13;
  Psalmii, capitolul 111