Psalmii  


Capitolul 144
 • Un psalm al lui David
 • 1 Binecuvântat să fie Domnul, Stânca mea, care-mi deprinde* mâinile la luptă, degetele la bătălie,
 • * 2 Sam 22:35; Ps 18:34;
 • 2 Binefăcătorul* meu şi Cetăţuia mea, Turnul meu de scăpare şi Izbăvitorul meu, Scutul meu de adăpost, care-mi supune pe poporul meu!
 • * 2 Sam 22:2; 2 Sam 22:3; 2 Sam 22:40; 2 Sam 22:48;
 • 3 Doamne*, ce este omul ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului, ca să iei seama la el?
 • * Iov 7:17; Ps 8:4; Evr 2:6;
 • 4 Omul* este ca o suflare, zilele** lui sunt ca umbra care trece.
 • * Iov 4:19; Iov 14:2; Ps 39:5; Ps 62:9; ** Ps 102:11;
 • 5 Pleacă* cerurile, Doamne, şi coboară-Te! Atinge** munţii, ca să fumege!
 • * Ps 18:9; Isa 64:1; ** Ps 104:32;
 • 6 Fulgeră* şi risipeşte pe vrăjmaşii mei! Aruncă-Ţi săgeţile şi pune-i pe fugă!
 • * Ps 18:13; Ps 18:14;
 • 7 Întinde-Ţi* mâinile de sus, izbăveşte-mă** şi scapă-mă din apele cele mari, din mâna fiilor celui străin,
 • * Ps 18:16; ** Ps 144:11; Ps 69:1; Ps 69:2; Ps 69:14; Ps 54:3; Mal 2:11;
 • 8 a căror gură spune neadevăruri* şi a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!
 • * Ps 12:2;
 • 9 Dumnezeule, Îţi voi cânta o cântare* nouă, Te voi lăuda cu alăuta cu zece coarde.
 • * Ps 33:2; Ps 33:3; Ps 40:3;
 • 10 Tu, care* dai împăraţilor biruinţa, care ai scăpat de sabie ucigaşă pe robul Tău David,
 • * Ps 18:50;
 • 11 izbăveşte-mă* şi scapă-mă din mâna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri şi a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!…
 • * Ps 144:7; Ps 144:8;
 • 12 Fiii noştri sunt ca* nişte odrasle, care cresc în tinereţea lor; fetele noastre, ca nişte stâlpi săpaţi frumos, care fac podoaba caselor împărăteşti.
 • * Ps 128:3;
 • 13 Grânarele noastre sunt pline şi gem de tot felul de merinde; turmele ni se înmulţesc cu miile, cu zecile de mii, în câmpiile noastre:
 • 14 viţelele noastre sunt prăsitoare; nu-i nicio pagubă, nicio robie, niciun ţipăt în uliţele noastre!
 • 15 Ferice* de poporul care stă astfel! Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!
 • * Deut 33:29; Ps 33:12; Ps 65:4; Ps 146:5;
  Psalmii, capitolul 144