Psalmii  


Capitolul 44
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al fiilor lui Core. O cântare
 • 1 Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre şi părinţii* noştri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor, în zilele de odinioară.
 • * Exod 12:26; Exod 12:27; Ps 78:3;
 • 2 Cu mâna Ta* ai izgonit neamuri ca să-i sădeşti pe ei, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei.
 • * Exod 15:17; Deut 7:1; Ps 78:55; Ps 80:8;
 • 3 Căci nu* prin sabia lor au pus mâna pe ţară, nu braţul lor i-a mântuit, ci dreapta Ta, braţul Tău, lumina Feţei Tale, pentru că** îi iubeai.
 • * Deut 8:17; Ios 24:12; ** Deut 4:37; Deut 7:7; Deut 7:8;
 • 4 Dumnezeule, Tu* eşti Împăratul meu: porunceşte izbăvirea lui Iacov!
 • * Ps 74:12;
 • 5 Cu Tine doborâm* pe vrăjmaşii noştri, cu Numele Tău zdrobim pe potrivnicii noştri.
 • * Dan 8:4;
 • 6 Căci nu* în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa;
 • * Ps 33:16; Osea 1:7;
 • 7 ci Tu ne izbăveşti de vrăjmaşii noştri şi dai de ruşine pe* cei ce ne urăsc.
 • * Ps 40:14;
 • 8 Noi, în fiecare zi, ne lăudăm cu Dumnezeu* şi pururea slăvim Numele Tău. (Oprire)
 • * Ps 34:2; Ier 9:24; Rom 2:17;
 • 9 Dar Tu ne lepezi*, ne acoperi de ruşine, nu mai ieşi cu oştirile noastre;
 • * Ps 60:1; Ps 60:10; Ps 74:1; Ps 88:14; Ps 89:38; Ps 108:11;
 • 10 ne faci să dăm* dosul înaintea vrăjmaşului, şi cei ce ne urăsc ridică prăzi luate de la noi.
 • * Lev 26:17; Deut 28:25; Ios 7:8; Ios 7:12;
 • 11 Ne dai* ca pe nişte oi de mâncat şi ne** risipeşti printre neamuri.
 • * Rom 8:36; ** Deut 4:27; Deut 28:64; Ps 60:1;
 • 12 Vinzi* pe poporul Tău pe nimic şi nu-l socoteşti de mare preţ.
 • * Isa 52:3; Isa 52:4; Ier 15:13;
 • 13 Ne faci* de ocara vecinilor noştri, de batjocura şi de râsul celor ce ne înconjoară.
 • * Deut 1:28; Deut 1:37; Ps 79:4; Ps 80:6;
 • 14 Ne faci* de pomină printre neamuri şi** pricină de clătinare din cap printre popoare.
 • * Ier 24:9; ** 2 Imp 19:21; Iov 16:4; Ps 22:7;
 • 15 Ocara mea este totdeauna înaintea mea şi ruşinea îmi acoperă faţa
 • 16 la* glasul celui ce mă batjocoreşte şi mă ocărăşte, la vederea vrăjmaşului şi răzbunătorului.
 • * Ps 8:2;
 • 17 Toate acestea ni se întâmplă* fără ca noi să Te fi uitat, fără să fi călcat legământul Tău:
 • * Dan 9:13;
 • 18 da, inima nu ni s-a abătut, paşii* nu ni s-au depărtat de pe cărarea Ta,
 • * Iov 23:11; Ps 119:51; Ps 119:157;
 • 19 ca* să ne zdrobeşti în locuinţa şacalilor şi să ne acoperi cu** umbra morţii.
 • * Isa 34:13; Isa 35:7; ** Ps 23:4;
 • 20 Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru şi ne-am fi întins* mâinile spre un dumnezeu străin,
 • * Iov 11:13; Ps 68:31;
 • 21 n-ar şti* Dumnezeu lucrul acesta, El, care cunoaşte tainele inimii?
 • * Iov 31:14; Ps 139:1; Ier 17:10;
 • 22 Dar* din pricina Ta suntem înjunghiaţi în toate zilele, suntem priviţi ca nişte oi sortite pentru măcelărie.
 • * Rom 8:36;
 • 23 Trezeşte-Te*! Pentru ce dormi, Doamne? Trezeşte-Te! Nu** ne lepăda pe vecie!
 • * Ps 7:6; Ps 35:23; Ps 59:4; Ps 59:5; Ps 78:65; ** Ps 44:9;
 • 24 Pentru ce* Îţi ascunzi Faţa? Pentru ce uiţi de nenorocirea şi apăsarea noastră?
 • * Iov 13:24; Ps 13:1; Ps 88:14;
 • 25 Căci sufletul ne este doborât* în ţărână de mâhnire, trupul nostru este lipit de pământ.
 • * Ps 119:25;
 • 26 Scoală-Te ca să ne ajuţi! Izbăveşte-ne, pentru bunătatea Ta!
  Psalmii, capitolul 44