Psalmii  


Capitolul 5
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • De cântat cu flautele.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinele mele!
 • 2 Ia aminte la strigătele* mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog**!
 • * Ps 3:4; ** Ps 65:2;
 • 3 Doamne, auzi-mi glasul* dimineaţa! Dimineaţa, eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept.
 • * Ps 30:5; Ps 88:13; Ps 130:6;
 • 4 Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I placă răul; cel rău nu poate locui lângă Tine.
 • 5 Nebunii* nu pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea
 • * Hab 1:13;
 • 6 şi pierzi* pe cei mincinoşi; Domnul urăşte pe oamenii** care varsă sânge şi înşală.
 • * Apoc 21:8; ** Ps 55:23;
 • 7 Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în casa Ta şi să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt*.
 • * 1 Imp 8:29; 1 Imp 8:30; 1 Imp 8:35; 1 Imp 8:38; Ps 28:2; Ps 132:7; Ps 138:2;
 • 8 Doamne, călăuzeşte-mă* pe calea plăcută Ţie, din pricina vrăjmaşilor mei! Netezeşte** calea Ta sub paşii mei!
 • * Ps 25:5; ** Ps 25:4; Ps 27:11;
 • 9 Căci nu este nimic adevărat în gura lor; inima le este plină de răutate, gâtlejul* le este un mormânt deschis şi pe limbă au vorbe linguşitoare**.
 • * Luca 11:44; Rom 3:13; ** Ps 62:4;
 • 10 Loveşte-i ca pe nişte vinovaţi, Dumnezeule! Fă-i să cadă prin înseşi sfaturile* lor! Prăbuşeşte-i în mijlocul păcatelor lor fără număr, căci se răzvrătesc împotriva Ta!
 • * 2 Sam 15:31; 2 Sam 17:14; 2 Sam 17:23;
 • 11 Atunci, toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura*, se vor veseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău.
 • * Isa 65:13;
 • 12 Căci Tu binecuvântezi* pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta cum l-ai înconjura cu un scut.
 • * Ps 115:13;
  Psalmii, capitolul 5