Psalmii  


Capitolul 78
 • O cântare a lui Asaf
 • 1 Ascultă*, poporul meu, învăţăturile mele! Luaţi aminte la cuvintele gurii mele!
 • * Isa 51:4;
 • 2 Îmi deschid* gura şi vorbesc în pilde, vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi.
 • * Ps 49:4; Mat 13:35;
 • 3 Ce* am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri,
 • * Ps 44:1;
 • 4 nu* vom ascunde de copiii lor, ci vom** vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut.
 • * Deut 4:9; Deut 6:7; Ioel 1:3; ** Exod 12:26; Exod 12:27; Exod 13:8; Exod 13:14; Ios 4:6; Ios 4:7;
 • 5 El* a pus o mărturie în Iacov, a dat o Lege în Israel şi a poruncit părinţilor noştri să-şi** înveţe în ea copiii,
 • * Ps 147:19; ** Deut 4:9; Deut 6:7; Deut 11:19;
 • 6 ca* să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor,
 • * Ps 102:18;
 • 7 pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui.
 • 8 * nu fie ca părinţii lor, un** neam neascultător şi răzvrătit, un neam care n-avea o inimă tare şi al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu!
 • * 2 Imp 17:14; Ezec 20:18; ** Exod 32:9; Exod 33:3; Exod 34:9; Deut 9:6; Deut 9:13; Deut 31:27; Ps 68:6; 2 Cron 20:33; Ps 78:37;
 • 9 Fiii lui Efraim, înarmaţi şi trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei,
 • 10 pentru că n-au* ţinut legământul lui Dumnezeu şi n-au voit să umble întocmai după Legea Lui.
 • * 2 Imp 17:15;
 • 11 Au dat uitării* lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase.
 • * Ps 106:13;
 • 12 Înaintea părinţilor lor, El făcuse minuni* în ţara Egiptului, în** câmpia Ţoan.
 • * Exod 7:8-12; ** Gen 32:3; Num 13:22; Ps 78:43; Isa 19:11; Isa 19:13; Ezec 30:14;
 • 13 A despărţit* marea şi le-a deschis un drum prin ea, ridicând** apele ca un zid.
 • * Exod 14:21; ** Exod 15:8; Ps 33:7;
 • 14 I-a călăuzit* ziua cu un nor şi toată noaptea cu lumina unui foc strălucitor.
 • * Exod 13:21; Exod 14:24; Ps 105:39;
 • 15 A despicat* stânci în pustie şi le-a dat să bea ca din nişte valuri cu ape multe.
 • * Exod 17:6; Num 20:11; Ps 105:41; 1 Cor 10:4;
 • 16 A făcut să ţâşnească izvoare din* stânci şi să curgă ape ca nişte râuri.
 • * Deut 9:21; Ps 105:41;
 • 17 Dar ei tot n-au încetat să păcătuiască împotriva Lui, n-au încetat să se răzvrătească* împotriva Celui Preaînalt în pustie.
 • * Deut 9:22; Ps 95:8; Evr 3:16;
 • 18 Au ispitit* pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor.
 • * Exod 16:2;
 • 19 Au vorbit* împotriva lui Dumnezeu şi au zis: „Oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie?
 • * Num 11:4;
 • 20 Iată* că El a lovit stânca de au curs ape şi s-au vărsat şiroaie. Dar va putea El să dea şi pâine sau să facă rost de carne poporului Său?”
 • * Exod 17:6; Num 20:11;
 • 21 Domnul a auzit şi S-a* mâniat. Un foc s-a aprins împotriva lui Iacov şi s-a stârnit împotriva lui Israel mânia Lui,
 • * Num 11:1; Num 11:10;
 • 22 pentru că n-au crezut* în Dumnezeu, pentru că n-au avut încredere în ajutorul Lui.
 • * Evr 3:18; Iuda 1:5;
 • 23 El a poruncit norilor de sus şi* a deschis porţile cerurilor:
 • * Gen 7:11; Mal 3:10;
 • 24 a plouat* peste ei mană de mâncare şi le-a dat grâu din cer.
 • * Exod 16:4; Exod 16:14; Ps 105:40; Ioan 6:31; 1 Cor 10:3;
 • 25 Au mâncat cu toţii pâinea celor mari şi le-a trimis mâncare să se sature.
 • 26 A pus* să sufle în ceruri vântul de răsărit şi a adus, prin puterea Lui, vântul de miazăzi.
 • * Num 11:31;
 • 27 A plouat peste ei carne ca pulberea şi păsări înaripate cât nisipul mării;
 • 28 le-a făcut să cadă în mijlocul taberei lor, de jur împrejurul locuinţelor lor.
 • 29 Ei* au mâncat şi s-au săturat din destul: Dumnezeu le-a dat ce doriseră.
 • * Num 11:10;
 • 30 Dar n-apucaseră să-şi astâmpere bine pofta, mâncarea* le era încă în gură,
 • * Num 11:33;
 • 31 când s-a stârnit mânia lui Dumnezeu împotriva lor, a lovit de moarte pe cei mai tari dintre ei şi a doborât pe tinerii lui Israel.
 • 32 Cu toate acestea, ei* n-au încetat să păcătuiască şi** n-au crezut în minunile Lui.
 • * Num 14:16; Num 14:17; ** Ps 78:22;
 • 33 De* aceea, El le-a curmat zilele ca o suflare, le-a curmat anii printr-un sfârşit năprasnic.
 • * Num 14:29; Num 14:35; Num 26:64; Num 26:65;
 • 34 Când* îi lovea de moarte, ei Îl căutau, se întorceau şi se îndreptau spre Dumnezeu;
 • * Osea 5:15;
 • 35 îşi aduceau aminte că Dumnezeu* este Stânca lor şi că Dumnezeul Atotputernic este Izbăvitorul** lor.
 • * Deut 32:4; Deut 32:15; Deut 32:31; ** Exod 15:13; Deut 7:8; Isa 41:14; Isa 44:6; Isa 63:9;
 • 36 Dar Îl înşelau* cu gura şi-L minţeau cu limba.
 • * Ezec 33:31;
 • 37 Inima* nu le era tare faţă de El şi nu erau credincioşi legământului Său.
 • * Ps 78:8;
 • 38 Totuşi*, în îndurarea Lui, El iartă nelegiuirea şi nu nimiceşte; Îşi opreşte** de multe ori mânia şi nu dă drumul întregii Lui urgii.
 • * Num 14:18; Num 14:20; ** Isa 48:9; 1 Imp 21:29;
 • 39 El Şi-a* adus deci aminte că** ei nu erau decât carne, o suflare care trece şi nu se mai întoarce.
 • * Ps 103:14; Ps 103:16; ** Gen 6:3; Ioan 3:6; Iov 7:7; Iov 7:16; Iac 4:14;
 • 40 De câte ori s-au răzvrătit ei împotriva Lui în pustie! De câte ori L-au mâniat* ei în pustietate!
 • * Ps 78:17; Ps 95:9; Ps 95:10; Isa 7:13; Isa 63:10; Efes 4:30; Evr 3:16; Evr 3:17;
 • 41 Da, n-au încetat să ispitească* pe Dumnezeu şi să întărâte** pe Sfântul lui Israel.
 • * Num 14:22; Deut 6:16; ** Ps 78:20;
 • 42 Nu şi-au mai adus aminte de puterea Lui, de ziua când i-a izbăvit de vrăjmaş,
 • 43 de minunile pe care le-a* făcut în Egipt şi de semnele Lui minunate din câmpia Ţoan.
 • * Ps 78:12; Ps 105:27;
 • 44 Cum* le-a prefăcut râurile în sânge şi n-au putut să bea din apele lor.
 • * Exod 7:20; Ps 105:29;
 • 45 Cum a* trimis împotriva lor nişte muşte otrăvitoare care i-au mâncat şi** broaşte care i-au nimicit.
 • * Exod 8:24; Ps 105:31; ** Exod 8:6; Ps 105:30;
 • 46 Cum* le-a dat holdele pradă omizilor, rodul muncii lor, pradă lăcustelor.
 • * Exod 10:13; Exod 10:15; Ps 105:34; Ps 105:35;
 • 47 Cum le-a* prăpădit viile, bătându-le cu piatră, şi smochinii din Egipt cu grindină.
 • * Exod 9:23; Exod 9:25; Ps 105:33;
 • 48 Cum le-a lăsat* vitele pradă grindinei şi turmele, pradă focului cerului.
 • * Exod 9:23-25; Ps 105:32;
 • 49 El Şi-a aruncat împotriva lor mânia Lui aprinsă, urgia, iuţimea şi necazul: o droaie de îngeri aducători de nenorociri.
 • 50 Cum Şi-a dat drum slobod mâniei, nu le-a scăpat sufletul de la moarte şi le-a dat viaţa pradă molimei;
 • 51 cum* a lovit pe toţi întâii născuţi din Egipt, pârga puterii în corturile** lui Ham.
 • * Exod 12:29; Ps 105:36; Ps 136:10; ** Ps 106:22;
 • 52 Cum a* pornit pe poporul Său ca pe nişte oi şi i-a povăţuit ca pe o turmă în pustie.
 • * Ps 77:20;
 • 53 Cum i-a dus* fără nicio grijă, ca să nu le fie frică, iar** marea a acoperit pe vrăjmaşii lor.
 • * Exod 14:19; Exod 14:20; ** Exod 14:27; Exod 14:28; Exod 15:10;
 • 54 Cum i-a adus spre hotarul Lui cel sfânt*, spre muntele acesta, pe** care dreapta Lui l-a câştigat.
 • * Exod 15:17; ** Ps 44:3;
 • 55 Cum a izgonit* neamurile dinaintea lor, le-a** împărţit ţara în părţi de moştenire şi a pus seminţiile lui Israel să locuiască în corturile lor.
 • * Ps 44:2; ** Ios 13:7; Ios 19:51; Ps 136:21; Ps 136:22;
 • 56 Dar* ei au ispitit pe Dumnezeul Preaînalt, s-au răzvrătit împotriva Lui şi n-au ţinut poruncile Lui,
 • * Iuda 1:2; Iuda 1:11; Iuda 1:12;
 • 57 ci s-au* depărtat şi au fost necredincioşi, ca şi părinţii lor, s-au abătut la o parte, ca** un arc înşelător,
 • * Ps 78:41; Ezec 20:27; Ezec 20:28; ** Osea 7:16;
 • 58 L-au* supărat prin înălţimile** lor şi I-au stârnit gelozia cu idolii lor.
 • * Deut 32:16; Deut 32:21; Jud 2:12; Jud 2:20; Ezec 20:28; ** Deut 12:2; Deut 12:4; 1 Imp 11:17; 1 Imp 12:31;
 • 59 Dumnezeu a auzit şi S-a mâniat şi a urgisit rău de tot pe Israel.
 • 60 A* părăsit locuinţa Lui din Silo, cortul în care locuia între oameni.
 • * 1 Sam 4:11; Ier 7:12; Ier 7:14; Ier 26:6; Ier 26:9;
 • 61 Şi-a* dat slava pradă robiei şi măreţia Lui, în mâinile vrăjmaşului.
 • * Jud 18:30;
 • 62 A* dat pradă sabiei pe poporul Lui şi S-a mâniat pe moştenirea Lui.
 • * 1 Sam 4:10;
 • 63 Pe tinerii lui i-a ars focul şi fecioarele* lui n-au mai fost sărbătorite cu cântări de nuntă.
 • * Ier 7:34; Ier 16:9; Ier 25:10;
 • 64 Preoţii* săi au căzut ucişi de sabie, şi văduvele** lui nu s-au bocit.
 • * 1 Sam 4:11; 1 Sam 22:18; ** Iov 27:15; Ezec 24:23;
 • 65 Atunci, Domnul S-a* trezit, ca** unul care a dormit, ca un viteaz îmbărbătat de vin,
 • * Ps 44:23; ** Isa 42:13;
 • 66 şi* a lovit pe potrivnicii Lui care fugeau, acoperindu-i cu veşnică ocară.
 • * 1 Sam 5:6; 1 Sam 5:12; 1 Sam 6:4;
 • 67 Însă a lepădat cortul lui Iosif şi n-a ales seminţia lui Efraim,
 • 68 ci a ales seminţia lui Iuda, muntele Sionului, pe* care-l iubeşte.
 • * Ps 87:2;
 • 69 Şi-a* zidit Sfântul Locaş ca cerurile de înalt şi tare ca pământul pe care l-a întemeiat pe veci.
 • * 1 Imp 6:1;
 • 70 A* ales pe robul Său David şi l-a luat de la staulele de oi.
 • * 1 Sam 16:11; 1 Sam 16:12; 2 Sam 7:8;
 • 71 L-a luat dindărătul oilor* care alăptau, ca să pască** pe poporul Său Iacov şi pe moştenirea Sa Israel.
 • * Gen 33:13; Isa 40:11; ** 2 Sam 5:2; 1 Cron 11:2;
 • 72 Şi David i-a cârmuit cu o inimă neprihănită* şi i-a povăţuit cu mâini pricepute.
 • * 1 Imp 9:4;
  Psalmii, capitolul 78