Psalmii  


Capitolul 7
 • O cântare de jale a lui David.
 • Cântată Domnului din pricina cuvintelor beniamitului Cuş
 • 1 Doamne Dumnezeule, în Tine îmi caut scăparea! Scapă-mă* de toţi prigonitorii mei şi izbăveşte-mă,
 • * Ps 31:15;
 • 2 ca* să nu mă sfâşie ca un leu, care înghite** fără să sară cineva în ajutor!
 • * Isa 38:13; ** Ps 50:22;
 • 3 Doamne Dumnezeule, dacă* am făcut un astfel de rău, dacă este fărădelege** pe mâinile mele,
 • * 2 Sam 16:7; 2 Sam 16:8; ** 1 Sam 24:11;
 • 4 dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine şi n-am izbăvit* pe cel ce mă asuprea fără temei,
 • * 1 Sam 24:7; 1 Sam 26:9;
 • 5 atunci să mă urmărească vrăjmaşul şi să m-ajungă, să-mi calce viaţa la pământ şi slava mea în pulbere să mi-o arunce! (Oprire)
 • 6 Scoală-Te, Doamne, cu mânia Ta! Scoală-Te* împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezeşte-Te** ca să-mi ajuţi şi rânduieşte o judecată!
 • * Ps 94:2; ** Ps 44:23;
 • 7 Să Te înconjoare adunarea popoarelor şi şezi mai sus decât ea, la înălţime!
 • 8 Domnul judecă popoarele: fă-mi dreptate, Doamne, după* neprihănirea şi nevinovăţia mea!
 • * Ps 18:20; Ps 35:24;
 • 9 Ah, pune odată capăt răutăţii celor răi şi întăreşte pe cel neprihănit, Tu, care cercetezi* inimile şi rărunchii, Dumnezeule drept!
 • * 1 Sam 16:7; 1 Cron 28:9; Ps 139:1; Ier 11:20; Ier 17:10; Ier 20:12; Apoc 2:23;
 • 10 Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată*.
 • * Ps 125:4;
 • 11 Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.
 • 12 Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu Îşi ascute sabia*, Îşi încordează arcul şi-l ocheşte,
 • * Deut 32:41;
 • 13 îndreaptă asupra lui săgeţi* omorâtoare şi-i aruncă săgeţi arzătoare!
 • * Deut 32:23; Deut 32:42; Ps 64:7;
 • 14 Iată că cel rău* pregăteşte răul, zămisleşte fărădelegea şi naşte înşelăciunea:
 • * Iov 15:35; Isa 33:11; Isa 59:4; Iac 1:15;
 • 15 face o groapă, o sapă şi tot el cade în groapa* pe care a făcut-o.
 • * Estera 7:10; Iov 4:8; Ps 9:15; Ps 10:2; Ps 35:8; Ps 94:23; Ps 141:10; Prov 5:22; Prov 26:27; Ecl 10:8;
 • 16 Fărădelegea* pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui şi silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe ţeasta capului lui.
 • * 1 Imp 2:32; Estera 9:25;
 • 17 Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta Numele Domnului, Numele Celui Preaînalt.
  Psalmii, capitolul 7