Psalmii  


Capitolul 95
 • 1 Veniţi să cântăm cu veselie Domnului şi să* strigăm de bucurie către Stânca** mântuirii noastre.
 • * Ps 100:1; ** Deut 32:15; 2 Sam 22:47;
 • 2 Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui!
 • 3 Căci* Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat mare, mai presus de toţi dumnezeii.
 • * Ps 96:4; Ps 97:9; Ps 135:5;
 • 4 El ţine în mână adâncimile pământului şi vârfurile munţilor sunt ale Lui.
 • 5 A Lui este marea*, El a făcut-o, şi mâinile Lui au întocmit uscatul:
 • * Gen 1:9; Gen 1:10;
 • 6 veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul* înaintea Domnului, Făcătorului nostru!
 • * 1 Cor 6:20;
 • 7 Căci El este Dumnezeul nostru şi noi* suntem poporul păşunii Lui, turma pe care o povăţuieşte mâna Lui… O! de aţi asculta azi** glasul Lui!
 • * Ps 79:13; Ps 80:1; Ps 100:3; ** Evr 3:7; Evr 3:15; Evr 4:7;
 • 8 „Nu vă împietriţi inima ca la Meriba*, ca în ziua de la Masa, în pustie,
 • * Exod 17:2; Exod 17:7; Num 14:22; Deut 6:16;
 • 9 unde părinţii* voştri M-au ispitit şi M-au încercat, măcar că văzuseră** lucrările Mele!
 • * Ps 78:18; Ps 78:40; Ps 78:56; 1 Cor 10:9; ** Num 14:22;
 • 10 Patruzeci* de ani M-am scârbit de neamul acesta şi am zis: ‘Este un popor cu inima rătăcită; ei nu cunosc căile Mele.’
 • * Evr 3:10; Evr 3:17;
 • 11 De aceea am jurat* în mânia Mea: ‘Nu vor intra în odihna Mea!’”
 • * Num 14:23; Num 14:28; Num 14:30; Evr 3:11; Evr 3:18; Evr 4:3; Evr 4:5;
  Psalmii, capitolul 95