Romani  


Capitolul 13
 • Supunerea faţă de stăpânire
 • 1 Oricine* să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi** stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu.
 • * Tit 3:1; 1 Pet 2:13; ** Prov 8:15; Prov 8:16; Dan 2:21; Dan 4:32; Ioan 19:11;
 • 2 De aceea, cine se împotriveşte stăpânirii* se împotriveşte rânduielii puse de Dumnezeu, şi cei ce se împotrivesc îşi vor lua osânda.
 • * Tit 3:1;
 • 3 Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă* binele şi vei avea laudă de la ea.
 • * 1 Pet 2:14; 1 Pet 3:13;
 • 4 El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.
 • 5 De aceea trebuie* să fiţi supuşi nu numai de frica pedepsei, ci** şi din îndemnul cugetului.
 • * Ecl 8:2; ** 1 Pet 2:19;
 • 6 Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta.
 • 7 Daţi* tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.
 • * Mat 22:21; Marc 12:17; Luca 20:25;
 • Dragostea este împlinirea Legii
 • 8 Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii, căci cine* iubeşte pe alţii a împlinit Legea.
 • * Rom 13:10; Gal 5:14; Col 3:14; 1 Tim 1:5;
 • 9 De fapt: „Să* nu preacurveşti, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti” şi orice altă poruncă mai poate fi se cuprind în porunca aceasta: „Să** iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
 • * Exod 20:13; Deut 5:17; Mat 19:18; ** Lev 19:18; Mat 22:39; Marc 12:31; Gal 5:14; Iac 2:8;
 • 10 Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea* deci este împlinirea Legii.
 • * Mat 22:40; Rom 13:8;
 • Veghere şi curăţie
 • 11 Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă* treziţi în sfârşit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.
 • * 1 Cor 15:34; Efes 5:14; 1 Tes 5:5; 1 Tes 5:6;
 • 12 Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să* ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului şi să** ne îmbrăcăm cu armele luminii.
 • * Efes 5:11; Col 3:8; ** Efes 6:13; 1 Tes 5:8;
 • 13 * trăim frumos, ca în timpul zilei, nu** în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu†† în certuri şi în pizmă,
 • * Fil 4:8; 1 Tes 4:12; 1 Pet 2:12; ** Prov 23:20; Luca 21:34; 1 Pet 4:3; 1 Cor 6:9; Efes 5:5; †† Iac 3:14;
 • 14 ci îmbrăcaţi-vă* în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă** de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.
 • * Gal 3:27; Efes 4:24; Col 3:10; ** Gal 5:16; 1 Pet 2:11;
  Romani, capitolul 13