Romani  


Capitolul 16
 • Urări de sănătate
 • 1 Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă1 a Bisericii din Chencrea*;
 • * Fapte 18:18;
 • 2 s-o* primiţi în Domnul, într-un chip vrednic de sfinţi, şi s-o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi, căci şi ea s-a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie.
 • * Fil 2:29; 3 Ioan 1:5; 3 Ioan 1:6;
 • 3 Spuneţi sănătate Priscilei* şi lui Aquila, tovarăşii mei de lucru în Hristos Isus,
 • * Fapte 13:2; Fapte 13:18; Fapte 13:26; 2 Tim 4:19;
 • 4 care şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape viaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar şi toate Bisericile ieşite dintre neamuri.
 • 5 Spuneţi sănătate şi Bisericii* care se adună în casa lor. Spuneţi sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintâi rod** al Asiei pentru Hristos.
 • * 1 Cor 16:19; Col 4:15; Filim 1:2; ** 1 Cor 16:15;
 • 6 Spuneţi sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi.
 • 7 Spuneţi sănătate lui Andronic şi lui Iunia, rudele mele şi tovarăşii mei de temniţă, care sunt cu vază între apostoli. Ei au* venit la Hristos mai înainte de mine chiar.
 • * Gal 1:22;
 • 8 Spuneţi sănătate lui Ampliat, preaiubitul meu în Domnul.
 • 9 Spuneţi sănătate lui Urban, tovarăşul nostru de lucru în Hristos, şi lui Stache, preaiubitul meu.
 • 10 Spuneţi sănătate lui Apeles, încercatul slujitor al lui Hristos. Spuneţi sănătate celor din casa lui Aristobul.
 • 11 Spuneţi sănătate lui Ierodion, ruda mea. Spuneţi sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului.
 • 12 Spuneţi sănătate Trifenei şi Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Spuneţi sănătate Persidei preaiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul.
 • 13 Spuneţi sănătate lui Ruf, cel ales* în Domnul, şi mamei lui, care s-a arătat şi mama mea.
 • * 2 Ioan 1:1;
 • 14 Spuneţi sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma şi fraţilor care sunt împreună cu ei.
 • 15 Spuneţi sănătate lui Filolog şi Iuliei, lui Nereu şi surorii lui, Olimpa, şi tuturor sfinţilor care sunt împreună cu ei.
 • 16 Spuneţi-vă* sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate Bisericile lui Hristos vă trimit sănătate.
 • * 1 Cor 16:20; 2 Cor 13:12; 1 Tes 5:26; 1 Pet 5:14;
 • Ferirea de dezbinări
 • 17 Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce* fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă** de ei.
 • * Fapte 15:1; Fapte 15:5; Fapte 15:24; 1 Tim 6:3; ** 1 Cor 5:9; 1 Cor 5:11; 2 Tes 3:6; 2 Tes 3:14; 2 Tim 3:5; Tit 3:10; 2 Ioan 1:10;
 • 18 Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui* lor şi, prin** vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători.
 • * Fil 3:19; 1 Tim 6:5; ** Col 2:4; 2 Tim 3:6; Tit 1:10; 2 Pet 2:3;
 • 19 Cât despre voi, ascultarea* voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele şi proşti în ce priveşte răul.
 • * Rom 1:8; Mat 10:16; 1 Cor 14:20;
 • 20 Dumnezeul* păcii va** zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.
 • * Rom 15:33; ** Gen 3:15; Rom 16:24; 1 Cor 16:23; 2 Cor 13:14; Fil 4:23; 1 Tes 5:28; 2 Tes 3:18; Apoc 22:21;
 • Încheiere
 • 21 Timotei*, tovarăşul meu de lucru, vă trimite sănătate; tot aşa şi Luciu**, Iason şi Sosipater††, rudele mele.
 • * Fapte 16:1; Fil 2:19; Col 1:1; 1 Tes 3:2; 1 Tim 1:2; Evr 13:23; ** Fapte 13:1; Fapte 17:5; †† Fapte 20:2;
 • 22 Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terţiu, care am scris epistola aceasta.
 • 23 Gaius*, gazda mea şi a întregii Biserici, vă trimite sănătate. Erast**, vistiernicul cetăţii, vă trimite sănătate; tot aşa şi fratele Quartus.
 • * 1 Cor 1:14; ** Fapte 19:22; 2 Tim 4:20;
 • 24 Harul* Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.
 • * Rom 16:20; 1 Tes 5:28;
 • 25 Iar Aceluia* care poate să vă întărească, după** Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care†† a fost ţinută ascunsă timp de veacuri,
 • * Efes 3:20; 1 Tes 3:13; 2 Tes 2:17; 2 Tes 3:3; Iuda 1:24; ** Rom 2:16; Efes 1:9; Efes 3:3-5; Col 1:27; †† 1 Cor 2:7; Efes 3:5; Efes 3:9; Col 1:26;
 • 26 dar* a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi, prin porunca Dumnezeului celui veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte** de credinţă –
 • * Efes 1:9; 2 Tim 1:10; Tit 1:2; Tit 1:3; 1 Pet 1:20; ** Fapte 6:7; Rom 1:5; Rom 15:18;
 • 27 a lui Dumnezeu, care singur* este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.
 • * 1 Tim 1:17; 1 Tim 6:16; Iuda 1:25;
 • 1. Sau: slujitoare.
  Romani, capitolul 16