1 Corinteni  


Capitolul 11
 • Ţinuta femeii în adunări
 • 1 Călcaţi pe urmele* mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos.
 • * 1 Cor 4:16; Efes 5:1; Fil 3:17; 1 Tes 1:6; 2 Tes 3:9;
 • 2 Vă laud că* în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine şi că ţineţi** învăţăturile întocmai cum vi le-am dat.
 • * 1 Cor 4:17; ** 1 Cor 7:17;
 • 3 Dar vreau să ştiţi că Hristos* este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul** femeii şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.
 • * Efes 5:23; ** Gen 3:16; 1 Tim 2:11; 1 Tim 2:12; 1 Pet 3:1; 1 Pet 3:5; 1 Pet 3:6; Ioan 14:28; 1 Cor 3:23; 1 Cor 15:27; 1 Cor 15:28; Fil 2:7-9;
 • 4 Orice bărbat care se roagă sau proroceşte* cu capul acoperit îşi necinsteşte Capul său.
 • * 1 Cor 12:10; 1 Cor 12:28; 1 Cor 14:1;
 • 5 Dimpotrivă, orice femeie* care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă**.
 • * Fapte 21:9; ** Deut 21:12;
 • 6 Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar dacă este ruşine* pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească.
 • * Num 5:18; Deut 22:5;
 • 7 Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este* chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului.
 • * Gen 1:26; Gen 1:27; Gen 5:1; Gen 9:6;
 • 8 În adevăr, nu* bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat,
 • * Gen 2:21; Gen 2:22;
 • 9 şi nu* bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.
 • * Gen 2:18; Gen 2:21; Gen 2:23;
 • 10 De aceea, femeia, din pricina îngerilor*, trebuie să** aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.
 • * Gen 24:65; ** Ecl 5:6;
 • 11 Totuşi*, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie.
 • * Gal 3:28;
 • 12 Căci dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul, prin femeie, şi toate* sunt de la Dumnezeu.
 • * Rom 11:36;
 • 13 Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită?
 • 14 Nu vă învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung,
 • 15 pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului.
 • 16 Dacă* iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici** Bisericile lui Dumnezeu.
 • * 1 Tim 6:4; ** 1 Cor 7:17; 1 Cor 14:33;
 • Despre Cina Domnului
 • 17 Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud, pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi.
 • 18 Mai întâi de toate, aud* că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred,
 • * 1 Cor 1:10-12; 1 Cor 3:3;
 • 19 căci trebuie* să fie şi partide între voi, ca** să iasă la lumină cei găsiţi buni.
 • * Mat 18:7; Luca 17:1; Fapte 20:30; 1 Tim 4:1; 2 Pet 2:1; 2 Pet 2:2; ** Luca 2:35; 1 Ioan 2:19; Deut 13:3;
 • 20 Când vă adunaţi dar în acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi Cina Domnului.
 • 21 Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el înaintea altuia; aşa că unul este flămând, iar altul* este beat.
 • * 2 Pet 2:13; Iuda 1:12;
 • 22 Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica* lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine** pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud.
 • * 1 Cor 10:32; ** Iac 2:6;
 • 23 Căci am* primit de la Domnul ce v-am învăţat, şi anume că** Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine.
 • * 1 Cor 15:3; Gal 1:1; Gal 1:11; Gal 1:12; ** Mat 26:26; Marc 14:22; Luca 22:19;
 • 24 Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”
 • 25 Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.”
 • 26 Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până* va veni El.
 • * Ioan 14:3; Ioan 21:22; Fapte 1:11; 1 Cor 4:5; 1 Cor 15:23; 1 Tes 4:16; 2 Tes 1:10; Iuda 1:14; Apoc 1:7;
 • 27 De aceea*, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului.
 • * Num 9:10; Num 9:13; Ioan 6:51; Ioan 6:63; Ioan 6:64; Ioan 13:27; 1 Cor 10:21;
 • 28 Fiecare* să se cerceteze dar pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.
 • * 2 Cor 13:5; Gal 6:4;
 • 29 Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului.
 • 30 Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini dorm.
 • 31 Dacă* ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi.
 • * Ps 32:5; 1 Ioan 1:9;
 • 32 Dar când suntem judecaţi, suntem* pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea.
 • * Ps 94:12; Ps 94:13; Evr 12:5-11;
 • 33 Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.
 • 34 Dacă-i este foame* cuiva, să mănânce acasă**, pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă.Celelalte lucruri le voi rândui când voi†† veni.
 • * 1 Cor 11:21; ** 1 Cor 11:22; 1 Cor 7:17; Tit 1:5; †† 1 Cor 4:19;
  1 Corinteni, capitolul 11  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta