Ezechiel  


Capitolul 31
 • 1 În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii a treia, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, spune lui Faraon, împăratul Egiptului, şi mulţimii lui: ‘Cu cine* te asemeni tu în mărimea ta?
 • * Ezec 31:18;
 • 3 Iată* că asirianul era un cedru falnic în Liban; ramurile lui erau stufoase, frunzişul umbros, tulpina înaltă, iar vârful îi ajungea până la nori.
 • * Dan 4:10;
 • 4 Apele* îl făcuseră să crească, adâncul îl făcuse înalt, râurile lui îi scăldau răsadniţa şi îşi trimiteau pâraiele la toţi copacii de pe câmp.
 • * Ier 51:36;
 • 5 De aceea, tulpina* lui se înălţa deasupra tuturor copacilor de pe câmp, crengile i se înmulţiseră şi ramurile i se întindeau de mulţimea apelor care-l făcuseră să dea lăstari.
 • * Dan 4:11;
 • 6 Toate păsările* cerului îşi făceau cuiburi în crengile lui; toate fiarele câmpului fătau sub ramurile lui şi tot felul de neamuri multe locuiau sub umbra lui.
 • * Ezec 17:23; Dan 4:12;
 • 7 Era frumos prin mărimea lui, prin întinderea ramurilor lui, căci rădăcinile îi erau înfipte în ape mari.
 • 8 Cedrii din grădina* lui Dumnezeu nu-l întreceau, chiparoşii nu erau de asemuit cu crengile lui şi platanii nu erau ca ramurile lui; niciun copac din grădina lui Dumnezeu nu era ca el în frumuseţe.
 • * Gen 2:8; Gen 13:10; Ezec 28:13;
 • 9 Îl făcusem atât de frumos prin mulţimea crengilor lui, că-l pizmuiau toţi copacii Edenului, care se aflau în grădina lui Dumnezeu.’
 • 10 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că avea o tulpină aşa de înaltă, pentru că îşi înălţa* vârful până la nori şi inima i se mândrea cu înălţimea lui,
 • * Dan 5:20;
 • 11 l-am dat în mâinile viteazului neamurilor, care-i va face după răutatea lui, căci l-am izgonit.
 • 12 Străinii, cele mai grozave* popoare, l-au tăiat şi l-au lepădat. Crengile** i-au căzut în munţi şi în toate văile. Ramurile i s-au sfărâmat în toate puhoaiele ţării şi toate popoarele pământului au plecat de la umbra lui şi l-au părăsit.
 • * Ezec 28:7; ** Ezec 32:5; Ezec 35:8;
 • 13 Pe sfărâmăturile lui* au venit şi s-au aşezat toate păsările cerului şi toate fiarele câmpului şi-au făcut culcuşul între ramurile lui,
 • * Isa 18:6; Ezec 32:4;
 • 14 ca să nu se mai îngâmfe niciunul din copacii de lângă ape cu înălţimea lor şi să nu-şi mai ridice vârful până în nori, ca să nu se mai fălească stejarii udaţi de apă cu înălţimea lor, căci toţi* sunt daţi pradă morţii, în** adâncimile pământului, printre copiii oamenilor, împreună cu cei ce se coboară în groapă.’
 • * Ps 82:7; ** Ezec 32:18;
 • 15 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ‘În ziua când s-a coborât în Locuinţa morţilor, am răspândit jalea, am acoperit adâncul din pricina lui şi i-am oprit râurile; apele cele mari au fost oprite; am întristat Libanul pentru el şi toţi copacii de pe câmp s-au uscat.
 • 16 De vuietul căderii lui am făcut să se cutremure* neamurile când l-am aruncat** în Locuinţa morţilor împreună cu cei ce se coboară în groapă şi s-au mângâiat în adâncimile pământului toţi†† copacii Edenului, cei mai frumoşi şi cei mai buni copaci din Liban, toţi cei udaţi de ape.
 • * Ezec 26:15; ** Isa 14:15; Ezec 32:31; †† Isa 14:8;
 • 17 S-au coborât şi ei cu el în Locuinţa morţilor, la cei ce au pierit ucişi de sabie, ei, care erau braţul lui şi locuiau* la umbra lui printre neamuri.
 • * Plang 4:20;
 • 18 Cu* cine poţi fi asemuit tu în slavă şi în mărime între copacii Edenului? Totuşi vei fi aruncat împreună cu copacii Edenului în adâncimile pământului şi vei fi** culcat în mijlocul celor netăiaţi împrejur, împreună cu cei ce au pierit ucişi de sabie. Iată ce este Faraon şi toată mulţimea lui’, zice Domnul Dumnezeu.”
 • * Ezec 31:2; Ezec 32:19; ** Ezec 28:10; Ezec 32:19;
  Ezechiel, capitolul 31