Iov  Capitolul 23
 • Răspunsul lui Iov
 • 1 Iov a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Şi acum plângerea mea este tot o răzvrătire. Dar suferinţa îmi înăbuşă suspinele.
 • 3 Oh, dacă aş* şti unde să-L găsesc, dacă aş putea să ajung până la scaunul Lui de domnie,
 • * Iov 13:3; Iov 16:21;
 • 4 mi-aş apăra pricina înaintea Lui, mi-aş umple gura cu dovezi!
 • 5 Aş şti ce poate să răspundă, aş vedea ce are să-mi spună.
 • 6 Şi-ar întrebuinţa El toată puterea ca să lupte* împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreşit.
 • * Isa 27:4; Isa 27:8; Isa 57:16;
 • 7 Doar un om fără prihană ar vorbi cu El, şi aş fi iertat pentru totdeauna de Judecătorul meu.
 • 8 Dar*, dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L găsesc:
 • * Iov 9:11;
 • 9 dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă Se ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi.
 • 10 Dar El ştie* ce cale am urmat şi, dacă m-ar încerca**, aş ieşi curat ca aurul.
 • * Ps 139:1-3; ** Ps 17:3; Ps 66:10; Iac 1:12;
 • 11 Piciorul meu s-a ţinut de paşii* Lui; am ţinut calea Lui şi nu m-am abătut de la ea.
 • * Ps 44:18;
 • 12 N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia* la cuvintele gurii Lui.
 • * Ioan 4:32; Ioan 4:34;
 • 13 Dar hotărârea Lui este luată. Cine i se va împotrivi? Ce-I doreşte sufletul, aceea* face.
 • * Ps 115:3;
 • 14 El Îşi va împlini dar planurile* faţă de mine şi va mai face şi multe altele.
 • * 1 Tes 3:3;
 • 15 De aceea tremur înaintea Lui şi, când mă gândesc la lucrul acesta, mă tem de El.
 • 16 Dumnezeu* mi-a tăiat inima, Cel Atotputernic m-a umplut de groază.
 • * Ps 22:14;
 • 17 Căci nu întunericul durerii mele mă nimiceşte, nici negura în care sunt înfăşurat.
  Iov, capitolul 23  
Versetul zilei
Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”
Iosua 24:15
Pune-l pe pagina ta