Isaia  Capitolul 19
 • Asupra Egiptului
 • 1 Prorocie* împotriva Egiptului: Iată, Domnul călăreşte** pe un nor repede şi vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea Lui şi li se îndoaie inima egiptenilor în ei.
 • * Ier 46:13; ** Ps 18:10; Ps 104:3; Exod 12:12; Ier 43:12;
 • 2 „Voi înarma* pe egipteni unii împotriva altora şi se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăţie cu împărăţie.
 • * Jud 7:22; 1 Sam 14:16; 1 Sam 14:20; 2 Cron 20:23;
 • 3 Duhul egiptenilor va pieri din ei şi le voi nimici sfatul; atunci vor întreba pe idoli şi pe vrăjitori, pe cei ce cheamă morţii şi pe ghicitori.
 • 4 Voi da Egiptul în* mâinile unui stăpân aspru şi un împărat fără milă va stăpâni peste ei, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.”
 • * Isa 20:4; Ier 46:26; Ezec 29:19;
 • 5 Apele* mării vor seca şi râul va seca şi se va usca,
 • * Ier 51:36; Ezec 30:12;
 • 6 râurile se vor împuţi, canalele* Egiptului vor fi goale şi uscate, pipirigul şi trestiile se vor vesteji.
 • * 2 Imp 19:24;
 • 7 Livezile Nilului de la îmbucătura râului şi toate semănăturile din valea râului se vor usca, se vor preface în ţărână şi vor pieri.
 • 8 Vor geme pescarii, se vor boci toţi cei ce aruncă undiţa în râu şi cei ce întind mreje pe ape vor fi nemângâiaţi.
 • 9 Cei ce lucrează inul* dărăcit şi cei ce ţes ţesături albe vor fi acoperiţi de ruşine,
 • * 1 Imp 10:28; Prov 7:16;
 • 10 stăpânitorii ţării vor fi întristaţi şi toţi simbriaşii vor fi cu inima amărâtă.
 • 11 În adevăr, voievozii Ţoanului* au înnebunit, sfetnicii înţelepţi ai lui Faraon s-au prostit. „Cum îndrăzniţi voi să spuneţi lui Faraon: ‘Noi suntem fiii înţelepţilor, fiii străvechilor împăraţi?
 • * Num 13:22;
 • 12 Unde* sunt înţelepţii tăi?’ Să-ţi facă descoperiri dumnezeieşti şi să spună ce a hotărât Domnul oştirilor împotriva Egiptului.”
 • * 1 Cor 1:20;
 • 13 Voievozii Ţoanului au înnebunit, voievozii* Nofului s-au înşelat, căpeteniile seminţiilor duc Egiptul în rătăcire:
 • * Ier 2:16;
 • 14 Domnul a răspândit în mijlocul lui un* duh de ameţeală, ca să facă pe egipteni să se clatine în toate faptele lor, cum se clatină un om beat şi varsă,
 • * 1 Imp 22:22; Isa 29:10;
 • 15 şi Egiptul nu va avea pe nimeni care să poată face ceva, nici cap*, nici coadă, nici ramură de finic, nici trestie!
 • * Isa 9:14;
 • 16 În ziua aceea, Egiptul va fi* ca o femeie: va tremura şi se va teme, văzând mişcarea mâinii Domnului oştirilor, când** o va ridica împotriva lui.
 • * Ier 51:30; Naum 3:13; ** Isa 11:15;
 • 17 Chiar şi ţara lui Iuda va fi o groază pentru Egipt: cum i se va vorbi de ea, se va îngrozi din pricina hotărârii luate împotriva lui de Domnul oştirilor.
 • Egiptul împreună cu Asur şi Israel
 • 18 În vremea aceea, vor fi cinci cetăţi în ţara Egiptului, care vor vorbi* limba Canaanului şi vor jura pe Domnul oştirilor: una din ele se va numi cetatea nimicirii1!
 • * Tef 3:9;
 • 19 Tot în vremea aceea va* fi un altar pentru Domnul în ţara Egiptului şi la hotar va** fi un stâlp de aducere-aminte pentru Domnul.
 • * Gen 28:18; Exod 24:4; Ios 22:10; Ios 22:26; Ios 22:27; ** Ios 4:20; Ios 22:27;
 • 20 Acesta va fi pentru Domnul oştirilor un semn şi o mărturie în ţara Egiptului. Ei vor striga către Domnul din pricina asupritorilor, şi El le va trimite un mântuitor şi un apărător, care să-i izbăvească.
 • 21 Atunci, Domnul Se va descoperi egiptenilor, şi egiptenii vor cunoaşte pe Domnul în ziua aceea. Vor* aduce jertfe şi daruri de mâncare, vor face juruinţe Domnului şi le vor împlini.
 • * Mal 1:11;
 • 22 Astfel, Domnul va lovi pe egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Domnul, care-i va asculta şi-i va vindeca.
 • 23 În aceeaşi vreme, va* fi un drum care va duce din Egipt în Asiria: asirienii se vor duce în Egipt şi egiptenii, în Asiria, şi egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului.
 • * Isa 11:16;
 • 24 Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul şi cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului.
 • 25 Domnul oştirilor îi va binecuvânta şi va zice: „Binecuvântat să fie Egiptul, poporul Meu şi Asiria, lucrarea* mâinilor Mele, şi Israel, moştenirea Mea!”
 • * Ps 100:3; Isa 29:23; Osea 2:23; Efes 2:10;
 • 1. Sau: cetatea soarelui.
  Isaia, capitolul 19  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta