Psalmii  Capitolul 73
 • CARTEA A TREIA
 • Un psalm al lui Asaf
 • 1 Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată!
 • 2 Totuşi era să mi se îndoaie piciorul şi era să-mi alunece paşii!
 • 3 Căci* mă uitam cu jind la cei nesocotiţi când vedeam fericirea celor răi.
 • * Iov 21:7; Ps 37:1; Ier 12:1;
 • 4 Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte şi trupul le este încărcat de grăsime.
 • 5 N-au* parte de suferinţele omeneşti şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
 • * Iov 21:9;
 • 6 De aceea, mândria le slujeşte ca salbă şi asuprirea este haina care-i* înveleşte.
 • * Ps 109:18;
 • 7 Li se bulbucă ochii* de grăsime şi au mai mult decât le-ar dori inima.
 • * Iov 15:27; Ps 17:10; Ps 119:70; Ier 5:28;
 • 8 Râd* şi vorbesc** cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
 • * Ps 53:1; ** Osea 7:16; 2 Pet 2:18; Iuda 1:16;
 • 9 îşi înalţă gura* până la ceruri şi limba le cutreieră pământul.
 • * Apoc 13:6;
 • 10 De aceea, aleargă lumea la ei, înghite* apă din plin,
 • * Ps 75:8;
 • 11 şi zice: „Ce* ar putea să ştie Dumnezeu şi ce ar putea să cunoască Cel Preaînalt?”
 • * Iov 22:13; Ps 10:11; Ps 94:7;
 • 12 Aşa sunt cei răi: totdeauna fericiţi* şi îşi măresc bogăţiile.
 • * Ps 73:3;
 • 13 Degeaba* dar mi-am curăţit eu inima şi mi-am** spălat mâinile în nevinovăţie,
 • * Iov 21:15; Iov 34:9; Iov 35:3; Mal 3:14; ** Ps 26:6;
 • 14 căci în fiecare zi sunt lovit şi în toate dimineţile sunt pedepsit.
 • 15 Dacă aş zice: „Vreau să vorbesc ca ei”, iată că n-aş fi credincios neamului copiilor Tăi.
 • 16 M-am* gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda,
 • * Ecl 8:17;
 • 17 până ce am* intrat în Sfântul Locaş al lui Dumnezeu şi am luat seama la soarta** de la urmă a celor răi.
 • * Ps 77:13; ** Ps 37:38;
 • 18 Da, Tu-i pui* în locuri alunecoase şi-i arunci în prăpăd.
 • * Ps 35:1;
 • 19 Cum sunt nimiciţi într-o clipă! Sunt pierduţi, prăpădiţi printr-un sfârşit năpraznic.
 • 20 Ca* un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la** deşteptarea Ta!
 • * Iov 20:8; Ps 90:5; Ps 90:6; Isa 29:7; Isa 29:8; ** Ps 78:65;
 • 21 Când mi se* amăra inima şi mă simţeam străpuns în măruntaie,
 • * Ps 73:3;
 • 22 eram prost* şi fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta.
 • * Ps 92:6; Prov 30:2;
 • 23 Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;
 • 24 mă vei călăuzi* cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
 • * Ps 32:8; Isa 58:8;
 • 25 Pe* cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
 • * Fil 3:8;
 • 26 Carnea* şi inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi partea** mea de moştenire.
 • * Ps 84:2; Ps 119:81; ** Ps 16:5; Ps 119:57;
 • 27 Căci iată că cei ce* se depărtează de Tine pier; Tu nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi**.
 • * Ps 119:155; ** Exod 34:15; Num 15:39; Iac 4:4;
 • 28 Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii* de Dumnezeu: pe Domnul, Dumnezeu, Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.
 • * Evr 10:22;
  Psalmii, capitolul 73  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta