Iov  


Capitolul 21
 • Răspunsul lui Iov
 • 1 Iov a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele, daţi-mi măcar această mângâiere.
 • 3 Lăsaţi-mă să vorbesc, vă rog, şi, după ce voi vorbi, veţi putea să vă bateţi* joc.
 • * Iov 16:10; Iov 17:2;
 • 4 Oare împotriva unui om se îndreaptă plângerea mea? Şi pentru ce n-aş fi nerăbdător?
 • 5 Priviţi-mă, miraţi-vă şi puneţi mâna* la gură.
 • * Jud 18:19; Iov 29:9; Iov 40:4; Ps 39:9;
 • 6 Când mă gândesc, mă înspăimânt şi un tremur îmi apucă tot trupul:
 • 7 Pentru ce trăiesc* cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind şi sporind în putere?
 • * Iov 12:6; Ps 17:10; Ps 17:14; Ps 73:3; Ps 73:12; Ier 12:1; Hab 1:16;
 • 8 Sămânţa lor se întăreşte cu ei şi în faţa lor, odraslele lor propăşesc sub ochii lor.
 • 9 În casele lor domneşte pacea, fără umbră de frică; nuiaua* lui Dumnezeu nu vine să-i lovească.
 • * Ps 73:5;
 • 10 Taurii lor sunt plini de vlagă şi prăsitori, juncanele lor zămislesc şi nu leapădă*.
 • * Exod 23:26;
 • 11 Îşi lasă copiii să se împrăştie ca nişte oi, şi copiii se zbenguie în jurul lor.
 • 12 Cântă cu sunet de tobă şi de harpă, se desfătează cu sunete de caval.
 • 13 Îşi petrec zilele* în fericire şi se coboară într-o clipă în Locuinţa morţilor.
 • * Iov 36:11;
 • 14 Şi totuşi* ziceau lui Dumnezeu: ‘Pleacă de la noi. Nu voim să cunoaştem căile Tale.
 • * Iov 22:17;
 • 15 Ce* este Cel Atotputernic, ca să-I slujim? Ce vom** câştiga dacă-I vom înălţa rugăciuni?’
 • * Exod 5:2; Iov 34:9; ** Iov 35:3; Mal 3:14;
 • 16 Ce, nu sunt ei în stăpânirea fericirii? – Departe de mine sfatul celor* răi! –
 • * Iov 22:18; Ps 1:1; Prov 1:10;
 • 17 Dar de multe ori se întâmplă să li se stingă* candela, să vină sărăcia peste ei, să le dea şi lor Dumnezeu partea lor de dureri în mânia Lui,
 • * Iov 18:6;
 • 18 să fie ca paiul* luat de vânt, ca pleava luată de vârtej?
 • * Ps 1:4; Ps 35:5; Isa 17:13; Isa 29:5; Osea 13:3;
 • 19 Veţi zice că pentru fiii Săi păstrează Dumnezeu* pedeapsa. Dar pe el, pe nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu, ca să simtă;
 • * Exod 20:5;
 • 20 el ar trebui să-şi vadă nimicirea, el ar trebui să bea* mânia Celui Atotputernic.
 • * Ps 75:8; Isa 51:17; Ier 25:15; Apoc 14:10; Apoc 19:15;
 • 21 Căci ce-i pasă lui ce va fi de casa lui după el, când numărul lunilor i s-a împlinit?
 • 22 Oare pe Dumnezeu Îl vom învăţa* minte, pe El, care cârmuieşte duhurile cereşti?
 • * Isa 40:13; Isa 45:9; Rom 11:34; 1 Cor 2:16;
 • 23 Unul moare în mijlocul propăşirii, păcii şi fericirii,
 • 24 cu coapsele încărcate de grăsime şi măduva oaselor plină de suc.
 • 25 Altul moare cu amărăciunea în suflet, fără să se fi bucurat de vreo fericire,
 • 26 şi amândoi adorm* în ţărână, amândoi sunt mâncaţi de viermi.
 • * Iov 20:11; Ecl 9:2;
 • 27 Ştiu eu bine care sunt gândurile voastre, ce judecăţi nedrepte rostiţi asupra mea.
 • 28 Voi ziceţi: ‘Unde* este casa apăsătorului? Unde este cortul în care locuiau nelegiuiţii?’
 • * Iov 20:7;
 • 29 Dar, ce, n-aţi întrebat pe călători şi nu ştiţi ce istorisesc ei?
 • 30 Cum, în ziua nenorocirii, cel rău* este cruţat şi, în ziua mâniei, el scapă.
 • * Prov 16:4; 2 Pet 2:9;
 • 31 Cine îl mustră în faţă pentru purtarea* lui? Cine îi răsplăteşte tot ce a făcut?
 • * Gal 2:11;
 • 32 Este dus la groapă şi i se pune o strajă la mormânt.
 • 33 Bulgării din vale îi sunt mai uşori, căci toţi oamenii* merg după el şi o mulţime îi merge înainte.
 • * Evr 9:27;
 • 34 Pentru ce dar îmi daţi mângâieri deşarte? Ce mai rămâne din răspunsurile voastre decât viclenie?”
  Iov, capitolul 21