1 Corinteni  


Capitolul 13
 • Dragostea
 • 1 Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.
 • 2 Şi chiar dacă aş avea darul prorociei* şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa, chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât** să mut şi munţii, şi n-aş avea dragoste, nu sunt nimic.
 • * 1 Cor 12:8-10; 1 Cor 12:28; 1 Cor 14:1; Mat 7:22; ** Mat 17:20; Marc 11:23; Luca 17:6;
 • 3 Şi chiar dacă* mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
 • * Mat 6:1; Mat 6:2;
 • 4 Dragostea* este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuieşte, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
 • * Prov 10:12; 1 Pet 4:8;
 • 5 nu se poartă necuviincios, nu* caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
 • * 1 Cor 10:24; Fil 2:4;
 • 6 nu* se bucură de nelegiuire, ci se** bucură de adevăr,
 • * Ps 10:3; Rom 1:32; ** 2 Ioan 1:4;
 • 7 acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul*.
 • * Rom 15:1; Gal 6:2; 2 Tim 2:24;
 • 8 Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.
 • 9 Căci* cunoaştem în parte şi prorocim în parte,
 • * 1 Cor 8:2;
 • 10 dar, când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.
 • 11 Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
 • 12 Acum, vedem* ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă** în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.
 • * 2 Cor 3:18; 2 Cor 5:7; Fil 3:12; ** Mat 18:10; 1 Ioan 3:2;
 • 13 Acum dar rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
  1 Corinteni, capitolul 13