Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Ieremia  


Capitolul 5
 • 1 Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, întrebaţi şi căutaţi* în pieţe, dacă se găseşte un om, dacă** este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr, şi voi ierta Ierusalimul.
 • * Ezec 22:30; ** Gen 18:23; Ps 12:1; Gen 18:26;
 • 2 Chiar când* zic: ‘Viu** este Domnul!’ ei jură strâmb.”
 • * Tit 1:16; ** Ier 4:2; Ier 7:9;
 • 3 Doamne, nu văd ochii Tăi* adevărul? Tu-i loveşti**, şi ei nu simt nimic; îi nimiceşti, şi nu vor să ia învăţătură; iau o înfăţişare mai tare decât stânca, nu vor să se întoarcă la Tine.
 • * 2 Cron 16:9; ** Isa 1:5; Isa 9:13; Ier 2:30; Ier 7:28; Tef 3:2;
 • 4 Eu ziceam: „Numai cei mici sunt aşa; ei lucrează fără minte, pentru că nu cunosc* calea Domnului, Legea Dumnezeului lor!
 • * Ier 8:7;
 • 5 Mă voi duce deci la cei mari şi le voi vorbi, căci ei* cunosc calea Domnului, Legea Dumnezeului lor!” Dar toţi au sfărâmat** jugul şi au rupt legăturile.
 • * Mica 3:1; ** Ps 2:3;
 • 6 De aceea îi omoară leul* din pădure şi-i nimiceşte lupul** din pustie. Stă la pândă pardosul înaintea cetăţilor lor; toţi cei ce vor ieşi din ele vor fi sfâşiaţi, căci fărădelegile lor sunt multe, abaterile lor s-au înmulţit!
 • * Ier 4:7; ** Ps 104:20; Hab 1:8; Tef 3:3; Osea 13:7;
 • 7 „Cum să te iert?”, zice Domnul. „Copiii tăi M-au părăsit şi jură* pe dumnezei care** n-au fiinţă. Şi, după ce le-am primit jurămintele, se dedau la preacurvie şi aleargă cu grămada în casa curvei!
 • * Ios 23:7; Tef 1:5; ** Deut 32:21; Gal 4:8; Deut 32:15;
 • 8 Ca nişte cai* bine hrăniţi, care aleargă încoace şi încolo, fiecare nechează** după nevasta aproapelui său.
 • * Ezec 22:11; ** Ier 13:27;
 • 9 * nu pedepsesc Eu aceste lucruri”, zice Domnul, „să nu Mă răzbun Eu** pe un asemenea popor?
 • * Ier 5:29; Ier 9:9; ** Ier 44:22;
 • 10 Suiţi-vă* pe zidurile ei şi dărâmaţi, dar** nu nimiciţi de tot! Luaţi-i butucii aceştia, căci nu sunt ai Domnului!
 • * Ier 39:8; ** Ier 4:27; Ier 5:18;
 • 11 Căci casa* lui Israel şi casa lui Iuda Mi-au fost necredincioase”, zice Domnul.
 • * Ier 3:20;
 • 12 Ei tăgăduiesc* pe Domnul şi zic: „Nu** este El! Şi nu va veni nenorocirea peste noi; nu vom vedea nici sabia, nici foametea.
 • * 2 Cron 36:16; Ier 4:10; ** Isa 28:15; Ier 14:13;
 • 13 Prorocii sunt vânt, şi nu Dumnezeu vorbeşte în ei. Aşa să li se facă şi lor!”
 • 14 De aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul oştirilor: „Pentru că aţi zis lucrul acesta, iată*, Cuvântul Meu îl fac foc în gura ta şi poporul acesta, lemne, ca să-i ardă focul acesta.
 • * Ier 1:9;
 • 15 Iată, aduc de departe un neam împotriva voastră, casă a lui Israel”, zice Domnul, „un neam* tare, un neam** străvechi, un neam a cărui limbă n-o cunoşti şi ale cărui vorbe nu le pricepi.
 • * Deut 28:49; Isa 5:26; Ier 1:15; Ier 6:22; ** Isa 39:3; Ier 4:16;
 • 16 Tolba lui cu săgeţi este ca un mormânt deschis; toţi sunt nişte viteji.
 • 17 El îţi va mânca secerişul* şi pâinea, îţi va mânca fiii şi fiicele, îţi va mânca oile şi boii, îţi va mânca via şi smochinul şi îţi va trece prin sabie cetăţile întărite, în care te încrezi.
 • * Lev 26:16; Deut 28:31; Deut 28:33;
 • 18 Dar, şi în zilele acelea”, zice Domnul, „nu vă voi nimici* de tot.
 • * Ier 4:27;
 • 19 Dacă veţi întreba atunci: ‘Pentru ce* ne-a făcut toate acestea Domnul Dumnezeul nostru?’, aşa le vei răspunde: ‘După cum voi M-aţi părăsit** şi aţi slujit unor dumnezei străini în ţara voastră, tot aşa acum veţi sluji unor străini într-o ţară care nu este a voastră!’
 • * Deut 29:24; 1 Imp 9:8; 1 Imp 9:9; Ier 23:22; Ier 16:10; ** Ier 2:13; Deut 28:48;
 • 20 Spuneţi lucrul acesta casei lui Iacov, vestiţi-l în Iuda şi ziceţi:
 • 21 ‘Ascultaţi lucrul acesta, popor* fără minte şi fără inimă, care are ochi, şi nu vede, urechi, şi n-aude!
 • * Isa 6:9; Ezec 12:2; Mat 13:14; Ioan 12:40; Fapte 28:26; Rom 11:8;
 • 22 Nu voiţi să vă temeţi* de Mine’, zice Domnul, ‘nu voiţi să tremuraţi înaintea Mea? Eu am pus mării** ca hotar nisipul, hotar veşnic, pe care nu trebuie să-l treacă. Şi chiar dacă valurile ei se înfurie, totuşi sunt neputincioase; urlă, dar nu-l trec.
 • * Apoc 15:4; ** Iov 26:10; Iov 38:10; Iov 38:11; Ps 104:9; Prov 8:29;
 • 23 Poporul acesta însă are o inimă dârză şi răzvrătită; se răscoală şi pleacă
 • 24 şi nu zic în inima lor: «Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, care dă ploaie* la vreme, ploaie timpurie** şi târzie, şi ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriş.»
 • * Ps 147:8; Ier 14:22; Mat 5:45; Fapte 14:17; ** Deut 11:14; Ioel 2:23; Gen 8:22;
 • 25 Din pricina nelegiuirilor voastre* n-au loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăţi.
 • * Ier 3:3;
 • 26 Căci în poporul Meu sunt oameni răi; ei pândesc* ca păsărarul care întinde laţuri, întind curse şi prind oameni.
 • * Prov 1:11; Prov 1:17; Prov 1:18; Hab 1:15;
 • 27 Cum se umple o colivie de păsări, aşa se umplu casele lor prin vicleşug; aşa ajung ei puternici şi bogaţi.
 • 28 Se îngraşă*, lucesc de grăsime; întrec orice măsură în rău, nu apără pricina**, pricina orfanului, ca să le meargă bine, nu fac dreptate celor lipsiţi.
 • * Deut 32:15; ** Isa 1:23; Zah 7:10; Iov 12:6; Ps 73:12; Ier 12:1;
 • 29 Să nu pedepsesc* Eu aceste lucruri’, zice Domnul, ‘să nu-Mi răzbun Eu pe un asemenea popor?’
 • * Ier 5:9; Mal 3:5;
 • 30 Grozave lucruri, urâcioase* lucruri se fac în ţară.
 • * Ier 23:14; Osea 6:10;
 • 31 Prorocii prorocesc neadevăruri*, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, şi poporului Meu îi plac** aceste lucruri. Dar ce veţi face la urmă?
 • * Ier 14:14; Ier 23:25; Ier 23:26; Ezec 13:6; ** Mica 2:11;
  Ieremia, capitolul 5  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta