Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Iov  


Capitolul 16
  • Răspunsul lui Iov
  • 1 Iov a luat cuvântul şi a zis:
  • 2 „Astfel de lucruri am auzit eu des; voi toţi sunteţi nişte* mângâietori supărăcioşi.
  • * Iov 13:4;
  • 3 Când se vor sfârşi aceste vorbe în vânt? Şi pentru ce atâta supărare în răspunsurile tale?
  • 4 Ca voi aş vorbi eu de aţi fi în locul meu? V-aş copleşi cu vorbe, aş da* din cap la voi?
  • * Ps 22:7; Ps 109:25; Plang 2:12;
  • 5 V-aş mângâia cu gura şi aş mişca din buze ca să vă uşurez durerea.
  • 6 Dacă vorbesc, durerea nu mi s-alină, iar dacă tac, cu ce se micşorează?
  • 7 Dar acum, vai! El m-a stors de puteri… Mi-ai pustiit toată casa!
  • 8 M-ai apucat ca pe un vinovat – dovadă slăbiciunea mea, care se ridică şi mă învinuieşte în faţă.
  • 9 Mă sfâşie şi mă urmăreşte în mânia* Lui, scrâşneşte din dinţi împotriva mea, mă loveşte** şi mă străpunge cu privirea Lui.
  • * Iov 10:16; Iov 10:17; ** Iov 13:24;
  • 10 Ei deschid* gura să mă mănânce, mă ocărăsc şi mă bat** peste obraji, se înverşunează cu toţii după mine.
  • * Ps 22:13; ** Plang 3:30; Mica 5:1; Ps 35:15;
  • 11 Dumnezeu mă lasă* la bunul plac al celor nelegiuiţi şi mă aruncă în mâinile celor răi.
  • * Iov 1:15; Iov 1:17;
  • 12 Eram liniştit şi m-a scuturat, m-a apucat de ceafă şi m-a zdrobit, a tras asupra mea ca* într-o ţintă.
  • * Iov 7:20;
  • 13 Săgeţile Lui mă înconjoară din toate părţile. El Îmi străpunge rărunchii fără milă, îmi varsă fierea pe pământ,
  • 14 mă frânge bucăţi, bucăţi, Se aruncă asupra mea ca un războinic.
  • 15 Mi-am cusut un sac pe piele şi mi-am prăvălit capul* în ţărână.
  • * Iov 30:19; Ps 7:5;
  • 16 Plânsul mi-a înroşit faţa şi umbra morţii este pe pleoapele mele.
  • 17 Totuşi n-am făcut nicio nelegiuire şi rugăciunea mea totdeauna a fost curată.
  • 18 Pământule, nu-mi acoperi sângele, şi vaietele* mele să n-aibă margini!
  • * Iov 27:9; Ps 66:18; Ps 66:19;
  • 19 Chiar acum martorul* meu este în cer, apărătorul meu este în locurile înalte.
  • * Rom 1:9;
  • 20 Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui Dumnezeu, cu lacrimi,
  • 21 să facă dreptate* omului înaintea lui Dumnezeu şi fiului omului împotriva prietenilor lui.
  • * Iov 31:35; Ecl 6:10; Isa 45:9; Rom 9:20;
  • 22 Căci numărul anilor mei se apropie de sfârşit şi mă voi duce pe o cărare* de unde nu mă voi mai întoarce.
  • * Ecl 12:5;
  Iov, capitolul 16