1 Imparati  


Capitolul 15
 • Abiam
 • 1 În al optsprezecelea* an al domniei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a început să împărăţească peste Iuda Abiam.
 • * 2 Cron 13:1;
 • 2 A împărăţit trei ani la Ierusalim. Mama sa* se chema Maaca**, fata lui Abisalom.
 • * 2 Cron 11:20-22; ** 2 Cron 13:2;
 • 3 El s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui şi inima* lui n-a fost întreagă a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David.
 • * 1 Imp 11:4; Ps 119:80;
 • 4 Dar din pricina* lui David, Domnul Dumnezeul lui i-a dat o lumină la Ierusalim, punând pe fiul lui după el şi lăsând Ierusalimul în picioare.
 • * 1 Imp 11:32; 1 Imp 11:36; 2 Cron 21:7;
 • 5 Căci David făcuse* ce este plăcut înaintea Domnului şi nu se abătuse de la niciuna din poruncile Lui în tot timpul vieţii lui, afară** de întâmplarea cu Urie, Hetitul.
 • * 1 Imp 14:8; ** 2 Sam 11:4; 2 Sam 11:15; 2 Sam 12:9;
 • 6 Între Roboam şi Ieroboam a fost război* tot timpul cât a trăit Roboam.
 • * 1 Imp 14:30;
 • 7 Celelalte* fapte ale lui Abiam şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?Între Abiam şi Ieroboam a fost război.
 • * 2 Cron 13:2; 2 Cron 13:3; 2 Cron 13:22;
 • 8 Abiam* a adormit cu părinţii lui şi l-au îngropat în cetatea lui David. Şi în locul lui a domnit fiul său Asa.
 • * 2 Cron 14:1;
 • Asa
 • 9 În al douăzecilea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească peste Iuda Asa.
 • 10 El a domnit patruzeci şi unu de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom.
 • 11 Asa* a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David.
 • * 2 Cron 14:2;
 • 12 A scos* din ţară pe sodomiţi şi a îndepărtat toţi idolii pe care-i făcuseră părinţii lui.
 • * 1 Imp 14:24; 1 Imp 22:46;
 • 13 Şi chiar pe mama* sa, Maaca, n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a sfărâmat idolul şi l-a ars** în pârâul Chedron.
 • * 2 Cron 15:16; ** Exod 32:20;
 • 14 Dar înălţimile* n-au pierit, măcar că inima** lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieţii lui.
 • * 1 Imp 22:43; 2 Cron 15:17; 2 Cron 15:18; ** 1 Imp 15:3;
 • 15 El a pus în Casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său şi de el însuşi: argint, aur şi vase.
 • Războiul dintre Asa şi Baeşa
 • 16 Între Asa şi Baeşa, împăratul lui Israel, a fost război în tot timpul vieţii lor.
 • 17 Baeşa*, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda şi a întărit Rama**, ca să împiedice pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă şi să intre.
 • * 2 Cron 16:1; ** Ios 18:25; 1 Imp 12:27;
 • 18 Asa a luat tot argintul şi tot aurul care rămăseseră în vistieriile Casei Domnului şi vistieriile casei împăratului şi le-a pus în mâinile slujitorilor lui, pe care i-a trimis la Ben-Hadad*, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia la Damasc**. Împăratul Asa a trimis să-i spună:
 • * 2 Cron 16:2; ** 1 Imp 11:23; 1 Imp 11:24;
 • 19 „Să fie un legământ între mine şi tine cum a fost între tatăl meu şi tatăl tău. Iată, îţi trimit un dar în argint şi în aur. Du-te, rupe legământul tău cu Baeşa, împăratul lui Israel, ca să se depărteze de la mine.”
 • 20 Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa; a trimis pe căpeteniile oştirii lui împotriva cetăţilor lui Israel şi au pustiit Iionul*, Danul**, Abel-Bet-Maaca, tot Chinerotul şi toată ţara lui Neftali.
 • * 2 Imp 15:29; ** Jud 18:29; 2 Sam 20:14;
 • 21 Când a auzit Baeşa lucrul acesta, a încetat să mai întărească Rama şi s-a întors la Tirţa.
 • 22 Împăratul Asa a chemat* pe tot Iuda, fără să lase la o parte pe cineva, şi au ridicat pietrele şi lemnul pe care le întrebuinţa Baeşa la întărirea Ramei; şi împăratul Asa le-a întrebuinţat la întărirea Ghebei** lui Beniamin şi Miţpei.
 • * 2 Cron 16:6; ** Ios 21:17; Ios 18:26;
 • 23 Toate celelalte fapte ale lui Asa, toate isprăvile lui şi tot ce a făcut şi cetăţile pe care le-a zidit nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? Totuşi, la bătrâneţe*, a fost bolnav de picioare.
 • * 2 Cron 16:12;
 • 24 Asa a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea tatălui său David. Şi în* locul lui a domnit fiul său Iosafat**.
 • * 2 Cron 17:1; ** Mat 1:8;
 • Domnia lui Nadab
 • 25 Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. El a domnit doi ani peste Israel.
 • 26 El a făcut ce este rău înaintea Domnului şi a umblat pe calea tatălui său, săvârşind păcatele* în care târâse tatăl său pe Israel.
 • * 1 Imp 12:30; 1 Imp 14:16;
 • 27 Baeşa*, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a uneltit împotriva lui şi Baeşa l-a omorât la Ghibeton**, care era al filistenilor, pe când Nadab şi tot Israelul împresurau Ghibetonul.
 • * 1 Imp 14:14; ** Ios 19:44; Ios 21:23; 1 Imp 16:15;
 • 28 Baeşa l-a omorât în al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, şi a domnit el în locul lui.
 • 29 Când s-a făcut împărat, a ucis toată casa lui Ieroboam, n-a lăsat să scape nimeni cu viaţă, ci a nimicit totul, după cuvântul* pe care-l spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo,
 • * 1 Imp 14:10; 1 Imp 14:14;
 • 30 din pricina păcatelor* pe care le făcuse Ieroboam şi în care târâse şi pe Israel, mâniind astfel pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * 1 Imp 14:9; 1 Imp 14:16;
 • 31 Celelalte fapte ale lui Nadab şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
 • 32 Între Asa şi Baeşa, împăratul lui Israel, a fost război* în tot timpul vieţii lor.
 • * 1 Imp 15:16;
 • Domnia lui Baeşa
 • 33 În al treilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste tot Israelul, la Tirţa, Baeşa, fiul lui Ahia. A domnit douăzeci şi patru de ani.
 • 34 El a făcut ce este rău înaintea Domnului şi a umblat pe calea* lui Ieroboam, săvârşind păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel.
 • * 1 Imp 12:28; 1 Imp 12:29; 1 Imp 13:33; 1 Imp 14:16;
  1 Imparati, capitolul 15