Apocalipsa  Capitolul 10
 • 1 Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul*; faţa** lui era ca soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de foc.
 • * Ezec 1:28; ** Mat 17:2; Apoc 1:16; Apoc 1:15;
 • 2 În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul* drept pe mare şi piciorul stâng pe pământ
 • * Mat 28:18;
 • 3 şi a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu. Când a strigat el, cele şapte* tunete au făcut să se audă glasurile lor.
 • * Apoc 8:5;
 • 4 Şi când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un glas, care zicea: „Pecetluieşte* ce au spus cele şapte tunete şi nu scrie ce au spus!”
 • * Dan 8:26; Dan 12:4; Dan 12:9;
 • 5 Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ şi-a* ridicat mâna dreaptă spre cer
 • * Exod 6:8; Dan 12:7;
 • 6 şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care* a făcut cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă**,
 • * Neem 9:6; Apoc 4:11; Apoc 14:7; ** Dan 12:7; Apoc 16:17;
 • 7 ci că, în* zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor.
 • * Apoc 11:15;
 • 8 Şi glasul* pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou şi mi-a zis: „Du-te de ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare şi pe pământ!”
 • * Apoc 10:4;
 • 9 M-am dus la înger şi i-am cerut să-mi dea cărticica. „Ia-o”*, mi-a zis el, „şi mănânc-o; ea îţi va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea.”
 • * Ier 15:16; Ezec 2:8; Ezec 3:1-3;
 • 10 Am luat cărticica din mâna îngerului şi am mâncat-o: în gura* mea a fost dulce ca mierea, dar, după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de amărăciune**.
 • * Ezec 3:3; ** Ezec 2:10;
 • 11 Apoi mi-au zis: „Trebuie să proroceşti din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi şi împăraţi.”
  Apocalipsa, capitolul 10  
Versetul zilei
Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”
Iosua 24:15
Pune-l pe pagina ta