Psalmii  


Capitolul 43
  • 1 Fă-mi* dreptate, Dumnezeule, apără-mi** pricina împotriva unui neam nemilos! Izbăveşte-mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege!
  • * Ps 26:1; Ps 35:24; ** Ps 35:1;
  • 2 Tu eşti Dumnezeul care mă ocroteşte*: pentru ce mă lepezi? Pentru ce** trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmaşului?
  • * Ps 28:7; ** Ps 42:9;
  • 3 Trimite* lumina şi credincioşia Ta ca să mă călăuzească şi să mă ducă la muntele** Tău cel sfânt şi la locaşurile Tale!
  • * Ps 40:11; Ps 57:3; ** Ps 3:4;
  • 4 Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu, care este bucuria şi veselia mea, şi Te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!
  • 5 Pentru ce* te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda: El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.
  • * Ps 42:5; Ps 42:11;
  Psalmii, capitolul 43