Numeri  


Capitolul 36
 • Măritarea fiicelor moştenitoare
 • 1 Căpeteniile familiei lui* Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat şi au vorbit înaintea lui Moise şi înaintea mai-marilor peste casele părinteşti ale copiilor lui Israel.
 • * Num 26:29;
 • 2 Ei au zis: „Domnule, ţie ţi-a poruncit Domnul* să dai copiilor lui Israel ţara ca moştenire prin sorţi. Tu, domnule**, ai primit, de asemenea, poruncă de la Domnul ca moştenirea fratelui nostru Ţelofhad s-o dai fetelor lui.
 • * Num 26:55; Num 33:54; Ios 17:3; ** Num 27:1; Num 27:7; Ios 17:3; Ios 17:4;
 • 3 Dar, dacă ele se mărită după unul din fiii altei seminţii a copiilor lui Israel, moştenirea lor va fi ştearsă din moştenirea părinţilor noştri şi adăugată la a seminţiei din care vor face parte şi, astfel, moştenirea care ne-a* căzut nouă la sorţi se va micşora.
 • * Lev 25:10;
 • 4 Şi când va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, moştenirea lor va rămâne adăugată la a seminţiei din care vor face parte şi va fi ştearsă astfel din moştenirea seminţiei părinţilor noştri.”
 • 5 Moise a poruncit copiilor lui Israel din partea Domnului şi a zis: „Seminţia fiilor lui Iosif are* dreptate.
 • * Num 27:7;
 • 6 Iată ce porunceşte Domnul cu privire la fetele lui Ţelofhad: să se mărite după cine vor vrea, numai să se mărite* într-o familie din seminţia părinţilor lor.
 • * Num 36:12;
 • 7 Nicio moştenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminţie la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se ţină* lipit de moştenirea seminţiei părinţilor lui.
 • * 1 Imp 21:3;
 • 8 Şi orice fată* care are o moştenire în seminţiile copiilor lui Israel să se mărite după cineva dintr-o familie din seminţia tatălui ei, pentru ca fiecare din copiii lui Israel să-şi aibă moştenirea părinţilor săi.
 • * 1 Cron 23:22;
 • 9 Nicio moştenire să nu treacă de la o seminţie la alta, ci seminţiile copiilor lui Israel să se ţină fiecare de moştenirea sa.”
 • 10 Fetele lui Ţelofhad au făcut întocmai după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.
 • 11 Mahla*, Tirţa, Hogla, Milca şi Noa, fetele lui Ţelofhad, s-au măritat după fiii unchilor lor;
 • * Num 27:1;
 • 12 s-au măritat în familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, şi moştenirea lor a rămas în seminţia familiei tatălui lor.
 • 13 Acestea sunt poruncile şi legile pe care le-a dat Domnul prin Moise copiilor lui Israel în câmpia* Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.
 • * Num 26:3; Num 33:50;
  Numeri, capitolul 36