Iov  


Capitolul 42
 • Smerirea şi căinţa lui Iov
 • 1 Iov a răspuns Domnului şi a zis:
 • 2 „Ştiu că Tu poţi* totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale.” –
 • * Gen 18:14; Mat 19:26; Marc 10:27; Marc 14:36; Luca 18:27;
 • 3 „Cine* este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?” – „Da, am vorbit, fără să le înţeleg, de minuni care sunt mai presus de mine** şi pe care nu le pricep.” –
 • * Iov 38:2; ** Ps 40:5; Ps 131:1; Ps 139:6;
 • 4 „Ascultă-Mă şi voi vorbi; te* voi întreba şi Mă vei învăţa.” –
 • * Iov 38:3; Iov 40:7;
 • 5 „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine, dar acum ochiul meu Te-a văzut.
 • 6 De aceea mi-e scârbă de mine* şi mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.”
 • * Ezra 9:6; Iov 40:4;
 • 7 După ce a vorbit aceste cuvinte lui Iov, Domnul a zis lui Elifaz din Teman: „Mânia Mea S-a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-aţi vorbit aşa de drept de Mine cum a vorbit robul Meu Iov.
 • 8 Luaţi acum şapte* viţei şi şapte berbeci, duceţi-vă** la robul Meu Iov şi aduceţi o ardere-de-tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n-aţi vorbit aşa de drept despre Mine cum a vorbit robul Meu Iov.”
 • * Num 23:1; ** Mat 5:24; Gen 20:17; Iac 5:15; Iac 5:16; 1 Ioan 5:16;
 • 9 Elifaz din Teman, Bildad din Şuah şi Ţofar din Naama s-au dus şi au făcut cum le spusese Domnul. Şi Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov.
 • 10 Domnul* a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit** decât tot ce avusese.
 • * Ps 14:7; Ps 126:1; ** Isa 40:2;
 • 11 Fraţii*, surorile şi vechii prieteni ai lui Iov au venit toţi să-l vadă şi au mâncat cu el în casă. L-au plâns şi l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el, şi fiecare i-a dat un chesita şi un inel de aur.
 • * Iov 19:13;
 • 12 În cei din urmă ani* ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei dintâi. A avut paisprezece mii** de oi, şase mii de cămile, o mie de perechi de boi şi o mie de măgăriţe.
 • * Iov 8:7; Iac 5:11; ** Iov 1:3;
 • 13 A avut şapte* fii şi trei fete;
 • * Iov 1:2;
 • 14 celei dintâi i-a pus numele Iemima, celei de a doua Cheţia şi celei de a treia Cheren-Hapuc.
 • 15 În toată ţara nu erau femei aşa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moştenire printre fraţii lor.
 • 16 Iov a mai trăit* după aceea o sută patruzeci de ani şi a văzut pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam.
 • * Iov 5:26; Prov 3:16;
 • 17 Şi Iov a murit bătrân şi sătul* de zile.
 • * Gen 25:8;
  Iov, capitolul 42