Estera  


Capitolul 8
 • Porunca pentru iudei
 • 1 În aceeaşi zi, împăratul Ahaşveroş a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmaşul iudeilor. Şi Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie* cu el.
 • * Estera 2:7;
 • 2 Împăratul şi-a scos inelul* pe care-l luase înapoi de la Haman şi l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman.
 • * Estera 3:10;
 • 3 Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutăţii lui Haman, Agaghitul, şi izbânda planurilor lui împotriva iudeilor.
 • 4 Împăratul a întins toiagul* împărătesc de aur Esterei, care s-a ridicat şi a stat în picioare înaintea împăratului.
 • * Estera 4:11; Estera 5:2;
 • 5 Ea a zis atunci: „Dacă împăratul găseşte cu cale şi dacă am căpătat trecerea înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului şi dacă eu sunt plăcută înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata, Agaghitul, şi scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ţinuturile împăratului.
 • 6 Căci cum aş putea eu să văd nenorocirea* care ar atinge pe poporul meu şi cum aş putea să văd nimicirea neamului meu?”
 • * Neem 2:3; Estera 7:4;
 • 7 Împăratul Ahaşveroş a zis împărătesei Estera şi iudeului Mardoheu: „Iată, am* dat Esterei casa lui Haman, şi el a fost spânzurat pe spânzurătoare, pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor.
 • * Estera 8:1; Prov 13:22;
 • 8 Scrieţi dar în folosul iudeilor cum vă va plăcea, în numele împăratului, şi pecetluiţi cu inelul împăratului. Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului şi pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi* desfiinţată.”
 • * Estera 1:19; Dan 6:8; Dan 6:12; Dan 6:15;
 • 9 Logofeţii împăratului au fost chemaţi* în vremea aceea, în a douăzeci şi treia zi a lunii a treia, adică luna Sivan, şi au scris, după tot ce a poruncit Mardoheu, iudeilor, căpeteniilor oştirii, dregătorilor şi mai-marilor celor o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi aşezate de la India** la Etiopia, fiecărui ţinut după scrierea lui, fiecărui popor după limba lui şi iudeilor după scrierea şi limba lor.
 • * Rut 3:12; ** Estera 1:1; Estera 1:22; Estera 3:12;
 • 10 Au scris* în numele împăratului Ahaşveroş şi au pecetluit cu inelul împăratului. Au trimis scrisorile prin alergători călări pe cai şi catâri născuţi din iepe.
 • * 1 Imp 21:8; Estera 3:12; Estera 3:13;
 • 11 Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, în oricare cetate ar fi fost, să se adune şi să-şi apere viaţa, să nimicească, să omoare şi să piardă, împreună cu pruncii şi femeile lor, pe toţi aceia din fiecare popor şi din fiecare ţinut care ar lua armele să-i lovească şi să le prade* averile.
 • * Estera 9:10; Estera 9:15; Estera 9:16;
 • 12 Aceasta să se facă într-o singură zi* în toate ţinuturile împăratului Ahaşveroş, şi anume în a treisprezecea zi a lunii a douăsprezecea, adică luna Adar.
 • * Estera 3:13; Estera 9:1;
 • 13 Aceste scrisori cuprindeau hotărârea* care trebuia vestită în fiecare ţinut şi dădeau de ştire tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea, ca să se răzbune pe vrăjmaşii lor.
 • * Estera 3:14; Estera 3:15;
 • 14 Alergătorii călări pe cai şi pe catâri au plecat îndată şi în toată graba, după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită şi în capitala Susa.
 • 15 Mardoheu a ieşit de la împărat cu o haină împărătească albastră şi albă, cu o mare cunună de aur şi cu o mantie de in subţire şi de purpură. Cetatea Susa* striga şi se bucura.
 • * Estera 3:15; Prov 29:2;
 • 16 Pentru iudei nu era decât fericire* şi bucurie, veselie şi slavă.
 • * Ps 97:11;
 • 17 În fiecare ţinut şi în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungeau porunca împăratului şi hotărârea lui, au fost între iudei bucurie şi veselie, ospeţe şi zile* de sărbătoare. Şi mulţi oameni dintre popoarele ţării s-au făcut** iudei, căci îi apucase frica de iudei.
 • * 1 Sam 25:8; Estera 9:19; Estera 9:22; ** Ps 18:43; Gen 35:5; Exod 15:16; Deut 2:25; Deut 11:25; Estera 9:2;
  Estera, capitolul 8