1 Samuel  


Capitolul 8
 • Israeliţii cer un împărat
 • 1 Când a îmbătrânit, Samuel a pus* pe fiii săi** judecători peste Israel.
 • * Deut 16:18; 2 Cron 19:5; ** Jud 10:4; Jud 12:14; Jud 5:10;
 • 2 Fiul său întâi născut se numea Ioel şi al doilea, Abia; ei erau judecători la Beer-Şeba.
 • 3 Fiii lui Samuel n-au* călcat pe urmele lui, ci se dădeau** la lăcomie, luau mită şi călcau dreptatea.
 • * Ier 22:15-17; ** Exod 18:21; 1 Tim 3:3; 1 Tim 6:10; Deut 16:19; Ps 15:5;
 • 4 Toţi bătrânii lui Israel s-au strâns şi au venit la Samuel, la Rama.
 • 5 Ei au zis: „Iată că tu eşti bătrân şi copiii tăi nu calcă pe urmele tale; acum pune* un împărat peste noi să ne judece, cum au toate neamurile.”
 • * 1 Sam 8:19; 1 Sam 8:20; Deut 17:14; Osea 13:10; Fapte 13:21;
 • 6 Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau: „Dă-ne un împărat ca să ne judece.” Şi Samuel s-a rugat Domnului.
 • 7 Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune, căci nu pe* tine te leapădă, ci pe** Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei.
 • * Exod 16:8; ** 1 Sam 10:19; 1 Sam 12:17; 1 Sam 12:19; Osea 13:10; Osea 13:11;
 • 8 Ei se poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna, de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi; M-au părăsit şi au slujit altor dumnezei.
 • 9 Ascultă-le glasul deci, dar înştiinţează-i şi fă-le* cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei.”
 • * 1 Sam 8:11;
 • 10 Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care-i cerea un împărat.
 • 11 El a zis: „Iată* care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El** va lua pe fiii voştri, îi va pune la carele sale şi între călăreţii lui, ca să alerge înaintea carului lui;
 • * Deut 17:16; 1 Sam 10:25; ** 1 Sam 14:52;
 • 12 îi va pune căpetenii peste o mie şi căpetenii peste cincizeci şi-i va întrebuinţa la aratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război şi a uneltelor carelor lui.
 • 13 Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme, de mâncare şi pâine.
 • 14 Va lua cea mai bună parte din câmpiile* voastre, din viile voastre şi din măslinii voştri şi o va da slujitorilor lui.
 • * 1 Imp 21:7; Ezec 46:18;
 • 15 Va lua zeciuială din rodul seminţelor şi viilor voastre şi o va da famenilor şi slujitorilor lui.
 • 16 Va lua pe robii şi roabele voastre, cei mai buni boi şi măgari ai voştri şi-i va întrebuinţa la lucrările lui.
 • 17 Va lua zeciuială din oile voastre şi voi înşivă veţi fi slugile lui.
 • 18 Şi atunci veţi striga împotriva împăratului vostru pe care-l veţi alege, dar Domnul* nu vă va asculta.”
 • * Prov 1:25-28; Isa 1:15; Mica 3:4;
 • 19 Poporul n-a* vrut să asculte glasul lui Samuel. „Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi,
 • * Ier 44:16;
 • 20 ca să fim şi noi ca* toate neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră şi ne va cârmui în războaiele noastre.”
 • * 1 Sam 8:5;
 • 21 Samuel, după ce a auzit toate cuvintele poporului, le-a spus în auzul Domnului.
 • 22 Şi Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă-le* glasul şi pune un împărat peste ei.” Şi Samuel a zis bărbaţilor lui Israel: „Duceţi-vă fiecare în cetatea lui.”
 • * 1 Sam 8:7; Osea 13:11;
  1 Samuel, capitolul 8