Romani  


Capitolul 3
 • Întâietatea iudeului
 • 1 Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur?
 • 2 Oricum, sunt mari. Şi mai întâi de toate, prin faptul că* lor le-au fost încredinţate cuvintele lui Dumnezeu.
 • * Deut 4:7; Deut 4:8; Ps 147:19; Ps 147:20; Rom 2:18; Rom 9:4;
 • 3 Şi ce are a face dacă unii* n-au crezut? Necredinţa** lor va nimici ea credincioşia lui Dumnezeu?
 • * Rom 10:16; Evr 4:2; ** Num 23:19; Rom 9:6; Rom 11:29; 2 Tim 2:13;
 • 4 Nicidecum*! Dimpotrivă, Dumnezeu** să fie găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi, după cum este scris: „Ca†† să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale şi să ieşi biruitor când vei fi judecat.”
 • * Iov 40:8; ** Ioan 3:33; Ps 62:9; Ps 116:11; †† Ps 51:4;
 • 5 Dar, dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când Îşi dezlănţuie mânia? (Vorbesc* în felul oamenilor.)
 • * Rom 6:19; Gal 3:15;
 • 6 Nicidecum! Pentru că, altfel, cum* va judeca Dumnezeu lumea?
 • * Gen 18:25; Iov 8:3; Iov 34:17;
 • 7 Şi dacă, prin minciuna mea, adevărul lui Dumnezeu străluceşte şi mai mult spre slava Lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos?
 • 8 Şi de ce să* nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, care ne vorbesc de rău, că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă.
 • * Rom 5:20; Rom 6:1; Rom 6:15;
 • Iudeii şi neamurile sunt la fel
 • 9 Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nicidecum. Fiindcă am dovedit că toţi*, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat,
 • * Rom 3:23; Gal 3:22;
 • 10 după cum este scris: „Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.
 • 11 Nu* este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.
 • * Ps 14:1-3; Ps 53:1;
 • 12 Toţi s-au abătut şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
 • 13 Gâtlejul* lor este un mormânt deschis; se slujesc de limbile lor ca să înşele; sub buze au venin** de aspidă;
 • * Ps 5:9; Ier 5:16; ** Ps 140:3;
 • 14 gura* le este plină de blestem şi de amărăciune;
 • * Ps 10:7;
 • 15 au picioarele grabnice* să verse sânge;
 • * Prov 1:16; Isa 59:7; Isa 59:8;
 • 16 prăpădul şi pustiirea sunt pe drumul lor;
 • 17 nu cunosc calea păcii;
 • 18 frica de Dumnezeu nu* este înaintea ochilor lor.”
 • * Ps 36:1;
 • 19 Ştim însă că tot ce* spune Legea, spune celor ce sunt sub Lege, pentru ca orice** gură să fie astupată şi toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu.
 • * Ioan 10:34; Ioan 15:25; ** Iov 5:16; Ps 107:42; Ezec 16:63; Rom 1:20; Rom 2:1; Rom 2:2; Rom 3:9; Rom 3:23;
 • 20 Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin* faptele Legii, deoarece prin** Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.
 • * Ps 143:2; Fapte 13:39; Gal 2:16; Gal 3:11; Efes 2:8; Efes 2:9; Tit 3:5; ** Rom 7:7;
 • Iertarea prin credinţă
 • 21 Dar acum s-a arătat o neprihănire*1 pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc** Legea şi Prorocii –
 • * Fapte 15:11; Rom 1:17; Fil 3:9; Evr 11:4; ** Ioan 5:46; Fapte 26:22; Rom 1:2; 1 Pet 1:10;
 • 22 şi anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu* este nicio deosebire.
 • * Rom 10:12; Gal 3:28; Col 3:11;
 • 23 Căci toţi* au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
 • * Rom 3:9; Rom 11:32; Gal 3:22;
 • 24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin* harul Său, prin** răscumpărarea care este în Hristos Isus.
 • * Rom 4:16; Efes 2:8; Tit 3:5; Tit 3:7; ** Mat 20:28; Efes 1:7; Col 1:11; 1 Tim 2:6; Evr 9:12; 1 Pet 1:18; 1 Pet 1:19;
 • 25 Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie*, prin credinţa în sângele** Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu,
 • * Lev 16:15; 1 Ioan 2:2; 1 Ioan 4:10; ** Col 1:20; Fapte 13:38; Fapte 13:39; 1 Tim 1:15; Fapte 17:30; Evr 9:15;
 • 26 pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.
 • 27 Unde este dar* pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinţei.
 • * Rom 2:17; Rom 2:23; Rom 4:2; 1 Cor 1:29; 1 Cor 1:31; Efes 2:9;
 • 28 Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin* credinţă, fără faptele Legii.
 • * Fapte 13:38; Fapte 13:39; Rom 3:20-22; Rom 8:3; Gal 2:16;
 • 29 Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este şi al neamurilor? Da, este şi al neamurilor,
 • 30 deoarece Dumnezeu este unul* singur şi El va socoti neprihăniţi prin credinţă pe cei tăiaţi împrejur şi tot prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.
 • * Rom 10:12; Rom 10:13; Gal 3:8; Gal 3:20; Gal 3:28;
 • Pilda lui Avraam
 • 31 Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.
 • 1. Greceşte: dreptate.
  Romani, capitolul 3  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta