2 Cronici  


Capitolul 10
 • ISTORIA ÎMPĂRĂŢIEI LUI IUDA, DE LA DEZBINARE PÂNĂ LA ROBIE (CAPITOLELE 10—36)
 • * Ier 25:4-11;
 • Dezbinarea împărăţiei
 • 1 Roboam* s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat.
 • * 1 Imp 12:1;
 • 2 Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era în Egipt, unde* fugise de împăratul Solomon, şi s-a întors din Egipt.
 • * 1 Imp 11:40;
 • 3 Au trimis să-l cheme. Atunci, Ieroboam şi tot Israelul au venit la Roboam şi i-au vorbit aşa:
 • 4 „Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, acum uşurează această aspră robie şi jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Şi îţi vom sluji.”
 • 5 El le-a zis: „Întoarceţi-vă la mine după trei zile.” Şi poporul a plecat.
 • 6 Împăratul Roboam a întrebat pe bătrânii care fuseseră cu tatăl său, Solomon, în timpul vieţii lui şi a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia?”
 • 7 Şi iată ce i-au zis ei: „Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă-i vei primi bine şi dacă le vei vorbi cu bunăvoinţă, îţi vor sluji pe vecie.”
 • 8 Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii şi a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el şi care-l înconjurau.
 • 9 El le-a zis: „Ce mă sfătuiţi să răspund poporului acestuia care-mi vorbeşte astfel: ‘Uşurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi’?”
 • 10 Şi iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: „Aşa să vorbeşti poporului acestuia care ţi-a vorbit aşa: ‘Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu uşurează-ni-l!’ să le vorbeşti aşa: ‘Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu.
 • 11 Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face şi mai greu; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.’”
 • 12 Ieroboam şi tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul: „Întoarceţi-vă la mine peste trei zile.”
 • 13 Împăratul le-a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor
 • 14 şi le-a vorbit aşa, după sfatul tinerilor: „Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia şi mai mult; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane.”
 • 15 Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci* aşa rânduise Dumnezeu în vederea împlinirii cuvântului pe care-l spusese Domnul prin Ahia** din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat.
 • * 1 Sam 2:25; 1 Imp 12:15; 1 Imp 12:24; ** 1 Imp 11:29;
 • 16 Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: „Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nicio moştenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum, vezi-ţi de casă, Davide!” Şi tot Israelul s-a dus în corturile lui.
 • 17 Copiii lui Israel care locuiau în cetăţile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam.
 • 18 Atunci, împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era mai-mare peste dări. Hadoram a fost împroşcat cu pietre de copiii lui Israel şi a murit. Şi împăratul Roboam s-a* grăbit şi s-a suit într-un car, ca să fugă la Ierusalim.
 • * 1 Imp 12:19;
 • 19 Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi.
  2 Cronici, capitolul 10