Ezechiel  Capitolul 4
 • Prorocie despre dărâmarea Ierusalimului
 • 1 „Şi tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta şi sapă pe ea cetatea Ierusalimului.
 • 2 Înfăţişează-o împresurată, zideşte întărituri în jurul ei, înconjoar-o cu un şanţ de apărare, pune tabere de ostaşi împrejurul ei şi ridică berbeci de fier împotriva ei de jur împrejur.
 • 3 Ia o tigaie de fier şi pune-o ca un zid de fier între tine şi cetate; îndreaptă-ţi faţa împotriva ei, ca să fie împresurată şi s-o strâmtorezi. Aceasta* să fie un semn pentru casa lui Israel!
 • * Ezec 12:6; Ezec 12:11; Ezec 24:24; Ezec 24:27;
 • 4 Apoi culcă-te pe coasta stângă şi pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel; câte zile vei sta culcat pe coasta aceasta, le vei purta nelegiuirea lor.
 • 5 Îţi voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, şi anume trei sute nouăzeci de zile în care* să porţi nelegiuirea casei lui Israel.
 • * Num 14:34;
 • 6 După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă şi poartă nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an.
 • 7 Apoi întoarce-ţi faţa şi braţul dezgolit spre Ierusalimul împresurat şi proroceşte împotriva lui.
 • 8 Şi iată, voi pune* funii peste tine, ca să nu poţi să te întorci de pe o coastă pe alta până nu vei împlini zilele împresurării tale.
 • * Ezec 3:25;
 • 9 Ia-ţi şi grâu, orz, bob, linte, mei şi alac, pune-le într-un vas şi fă pâine din ele câte zile vei sta culcat pe coastă: trei sute nouăzeci de zile să mănânci din ele.
 • 10 Hrana pe care o vei mânca, s-o mănânci cu cântarul, şi anume câte douăzeci de sicli pe zi; să mănânci din ea din când în când.
 • 11 Apa pe care o vei bea, o vei bea cu măsură, şi anume câte o şesime de hin; vei bea din ea din când în când.
 • 12 Hrana s-o mănânci ca turte de orz, pe care le vei coace în faţa lor cu balegă de om.”
 • 13 Şi Domnul a zis: „Aşa* îşi vor mânca pâinea spurcată copiii lui Israel printre neamurile printre care îi voi izgoni.”
 • * Osea 9:3;
 • 14 Eu am zis: „Ah*, Doamne, Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată; din tinereţea mea şi până acum, niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort** sau sfâşiat şi nicio carne necurată n-a intrat în gura mea.”
 • * Fapte 10:14; ** Exod 22:31; Lev 11:40; Lev 17:15; Deut 14:3; Isa 65:4;
 • 15 El mi-a răspuns: „Ei bine, iată că îţi dau balegă de bou, în loc de balegă omenească, şi-ţi vei face pâinea pe ea.”
 • 16 El mi-a mai zis: „Fiul omului, iată că voi sfărâma toiagul pâinii* la Ierusalim, aşa că vor mânca pâine cu cântarul** şi cu necaz şi vor bea apă cu măsură şi cu groază.
 • * Lev 26:26; Ps 105:16; Isa 3:1; Ezec 5:16; Ezec 14:13; ** Ezec 4:10; Ezec 12:19; Ezec 4:11;
 • 17 Vor duce lipsă de pâine şi de apă, se vor uimi unii de alţii şi se vor sfârşi* din pricina nelegiuirii lor.”
 • * Lev 26:39; Ezec 24:23;
  Ezechiel, capitolul 4  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta