1 Cronici  


Capitolul 14
 • Casa lui David şi copiii lui
 • 1 Hiram*, împăratul Tirului, a trimis soli lui David şi lemn de cedru şi cioplitori de piatră şi tâmplari, să-i zidească o casă.
 • * 2 Sam 5:11;
 • 2 David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel şi că împărăţia lui s-a înălţat foarte mult din pricina poporului Său Israel.
 • 3 David a mai luat neveste şi la Ierusalim şi a mai născut fii şi fiice.
 • 4 Iată numele celor* ce i s-au născut la Ierusalim; Şamua, Şobab, Natan, Solomon,
 • * 1 Cron 3:5;
 • 5 Ibhar, Elişua, Elfelet,
 • 6 Noga, Nefeg, Iafia,
 • 7 Elişama, Beeliada şi Elifelet.
 • Biruinţele lui David asupra filistenilor
 • 8 Filistenii au auzit că David* fusese uns împărat peste tot Israelul şi s-au suit cu toţii să-l caute. David a fost înştiinţat de acest lucru şi le-a ieşit înainte.
 • * 2 Sam 5:17;
 • 9 Filistenii au venit şi s-au răspândit în valea* refaimiţilor.
 • * 1 Cron 11:15;
 • 10 David a întrebat pe Dumnezeu zicând: „Să mă sui împotriva filistenilor, şi îi vei da în mâinile mele?” Şi Domnul i-a zis: „Suie-te şi-i voi da în mâinile tale.”
 • 11 S-au suit la Baal-Peraţim, unde David i-a bătut. Apoi a zis: „Dumnezeu a risipit pe vrăjmaşii mei prin mâna mea ca pe nişte ape care se scurg.” De aceea s-a dat locului acestuia numele Baal-Peraţim.
 • 12 Ei şi-au lăsat acolo dumnezeii, care au fost arşi în foc, după porunca lui David.
 • 13 Filistenii* s-au răspândit din nou în vale.
 • * 2 Sam 5:22;
 • 14 David a întrebat iarăşi pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu i-a zis: „Să nu te sui după ei; întoarce-te de la ei şi mergi* asupra lor prin faţa duzilor.
 • * 2 Sam 5:23;
 • 15 Când vei auzi un vuiet de paşi în vârfurile duzilor, atunci să ieşi la luptă, căci Dumnezeu merge înaintea ta, ca să bată oastea filistenilor.”
 • 16 David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu, şi oastea filistenilor a fost bătută de la Gabaon* până la Ghezer.
 • * 2 Sam 5:25;
 • 17 Faima* lui David s-a răspândit în toată ţara şi Domnul l-a făcut de** temut pentru toate neamurile.
 • * Ios 6:27; 2 Cron 26:8; ** Deut 2:25; Deut 11:25;
  1 Cronici, capitolul 14