Proverbele  Capitolul 29
 • 1 Un* om care se împotriveşte tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată şi fără leac.
 • * 1 Sam 2:25; 2 Cron 36:16; Prov 1:24-27;
 • 2 Când* se înmulţesc cei buni, poporul se bucură, dar când stăpâneşte cel rău, poporul** geme.
 • * Estera 8:15; Prov 11:10; Prov 28:12; Prov 28:28; ** Estera 3:15;
 • 3 Cine* iubeşte înţelepciunea înveseleşte pe tatăl său, dar** cine umblă cu curvele risipeşte averea.
 • * Prov 10:1; Prov 15:20; Prov 27:11; ** Prov 5:9; Prov 5:10; Prov 6:26; Prov 28:7; Luca 15:13; Luca 15:30;
 • 4 Un împărat întăreşte ţara prin dreptate, dar cine ia mită o nimiceşte.
 • 5 Cine linguşeşte pe aproapele său îi întinde un laţ sub paşii lui.
 • 6 În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie şi se bucură.
 • 7 Cel* bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă.
 • * Iov 29:16; Iov 31:13; Ps 41:1;
 • 8 Cei* uşuratici aprind focul în cetate, dar înţelepţii potolesc** mânia.
 • * Prov 11:11; ** Ezec 22:30;
 • 9 Când se ceartă un înţelept cu un nebun, să se tot supere sau* să tot râdă, căci pace nu se face.
 • * Mat 11:17;
 • 10 Oamenii* setoşi de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viaţa.
 • * Gen 4:5; Gen 4:8; 1 Ioan 3:12;
 • 11 Nebunul* îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpâneşte.
 • * Jud 16:17; Prov 12:16; Prov 14:33;
 • 12 Când cel ce stăpâneşte dă ascultare cuvintelor mincinoase, toţi slujitorii lui sunt nişte răi.
 • 13 Săracul şi asupritorul se* întâlnesc, dar Domnul** le luminează ochii la amândoi.
 • * Prov 22:2; ** Mat 5:45;
 • 14 Un împărat* care judecă pe săraci după** adevăr îşi va avea scaunul de domnie întărit pe vecie.
 • * Prov 20:8; Prov 25:5; ** Ps 72:2; Ps 72:4; Ps 72:13; Ps 72:14;
 • 15 Nuiaua* şi certarea dau înţelepciunea, dar copilul** lăsat de capul lui face ruşine mamei sale.
 • * Prov 29:17; ** Prov 10:1; Prov 17:21; Prov 17:25;
 • 16 Când se înmulţesc cei răi, se înmulţeşte şi păcatul, dar* cei buni le vor vedea căderea.
 • * Ps 37:36; Ps 58:10; Ps 91:8; Ps 92:11;
 • 17 Pedepseşte-ţi* fiul, şi el îţi va da odihnă şi îţi va aduce desfătare sufletului.
 • * Prov 13:24; Prov 19:18; Prov 23:15; Prov 23:13; Prov 23:14; Prov 29:15;
 • 18 Când* nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu; dar** ferice de poporul care păzeşte Legea!
 • * 1 Sam 3:1; Amos 8:11; Amos 8:12; ** Ioan 13:17; Iac 1:25;
 • 19 Nu prin vorbe se pedepseşte un rob, căci, chiar dacă pricepe, n-ascultă.
 • 20 Dacă vezi un om care vorbeşte nechibzuit, poţi să nădăjduieşti mai* mult de la un nebun decât de la el.
 • * Prov 26:12;
 • 21 Slujitorul pe care-l răsfeţi din copilărie la urmă ajunge de se crede fiu.
 • 22 Un om* mânios stârneşte certuri şi un înfuriat face multe păcate.
 • * Prov 15:18; Prov 26:21;
 • 23 Mândria* unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.
 • * Iov 22:29; Prov 15:33; Prov 18:12; Isa 66:2; Dan 4:30; Mat 23:12; Luca 14:11; Luca 18:14; Fapte 12:23; Iac 4:6; Iac 4:10; 1 Pet 5:5;
 • 24 Cine împarte cu un hoţ îşi urăşte viaţa, aude blestemul şi nu spune nimic.
 • 25 Frica* de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă.
 • * Gen 12:12; Gen 20:2; Gen 20:11;
 • 26 Mulţi* umblă după bunăvoinţa celui ce stăpâneşte, dar Domnul este Acela care face dreptate fiecăruia.
 • * Ps 20:9; Prov 19:6;
 • 27 Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniţi, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.
  Proverbele, capitolul 29