Ieremia  Capitolul 10
 • Idolii şi Domnul
 • 1 „Ascultaţi Cuvântul pe care vi-l vorbeşte Domnul, casa lui Israel!
 • 2 Aşa vorbeşte Domnul: ‘Nu* vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor şi nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele.
 • * Lev 18:3; Lev 20:23;
 • 3 Căci obiceiurile popoarelor sunt deşarte. Taie* un lemn din pădure; mâna meşterului îl lucrează cu securea;
 • * Isa 40:19; Isa 40:20; Isa 44:9; Isa 45:20;
 • 4 îl împodobeşte cu argint şi aur, şi ei îl ţintuiesc* cu cuie şi ciocane, ca să nu se clatine.
 • * Isa 41:7; Isa 46:7;
 • 5 Dumnezeii aceştia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor de castraveţi*1 şi nu** vorbesc; sunt duşi de alţii, pentru că nu pot să meargă. Nu vă temeţi de ei, căci nu pot să facă niciun†† rău şi nu sunt în stare să facă niciun bine.’”
 • * Ps 115:5; Ps 135:16; Hab 2:19; 1 Cor 12:2; ** Ps 115:7; Isa 46:1; Isa 46:7; Ps 115:7; Isa 46:1; Isa 46:7; †† Isa 41:23;
 • 6 „Niciunul nu este ca Tine*, Doamne! Mare eşti Tu şi mare este Numele Tău prin puterea Ta.
 • * Exod 15:11; Ps 86:8; Ps 86:10;
 • 7 Cine* să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor? Ţie Ţi se cuvine teama, căci între** toţi înţelepţii neamurilor şi în toate împărăţiile lor, niciunul nu este ca Tine.
 • * Apoc 15:4; ** Ps 89:6;
 • 8 Toţi, laolaltă, sunt proşti* şi fără minte, ştiinţa idolilor nu este decât deşertăciune, e lemn!
 • * Ps 115:8; Isa 41:29; Hab 2:18; Zah 10:2; Rom 1:21; Rom 1:22;
 • 9 Ei aduc din Tarsis foiţe de argint şi aur* din Ufaz; meşterul şi mâna argintarului le pun în lucru; hainele acestor dumnezei sunt de materii vopsite în albastru şi în purpură, toate sunt lucrate** de meşteri iscusiţi.
 • * Dan 10:5; ** Ps 115:4;
 • 10 Dar Domnul este Dumnezeu cu adevărat, este un Dumnezeu* viu şi un Împărat** veşnic. Pământul tremură de mânia Lui şi neamurile nu pot să sufere urgia lui.”
 • * 1 Tim 6:17; ** Ps 10:16;
 • 11 „Aşa să le vorbiţi: ‘Dumnezeii* care n-au făcut nici cerurile, nici pământul vor pieri** de pe pământ şi de sub ceruri.
 • * Ps 96:5; ** Ier 10:15; Isa 2:18; Zah 13:2;
 • 12 Dar El a făcut* pământul prin puterea Lui, a întemeiat** lumea prin înţelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.
 • * Gen 1:1; Gen 1:6; Gen 1:9; Ps 136:5; Ps 136:6; Ier 51:15; ** Ps 93:1; Iov 9:8; Ps 104:2; Isa 40:22;
 • 13 La tunetul* Lui, urlă apele în ceruri; El ridică** norii de la marginile pământului, dă naştere fulgerelor şi ploii şi scoate vântul din cămările Lui.
 • * Iov 38:34; ** Ps 135:7;
 • 14 Atunci* se arată omul cât este de prost** cu ştiinţa lui şi orice argintar rămâne de ruşine cu chipul lui cioplit, căci idolii†† lui nu sunt decât minciună şi nu este nicio suflare în ei;
 • * Ier 51:17; Ier 51:18; ** Prov 30:2; Isa 42:17; Isa 44:11; Isa 45:16; †† Hab 2:18;
 • 15 sunt un lucru de nimic, o lucrare înşelătoare, şi vor pieri* când va veni pedeapsa.
 • * Ier 10:11;
 • 16 Dar Cel ce este partea* lui Iacov nu este ca ei, căci El a întocmit totul, şi Israel** este seminţia moştenirii Lui –, Domnul oştirilor este Numele Lui’.”
 • * Ps 16:5; Ps 73:26; Ps 119:57; Ier 51:19; Plang 3:24; ** Deut 32:9; Ps 74:2; Isa 47:4; Isa 51:15; Isa 54:5; Ier 31:35; Ier 32:18; Ier 50:34;
 • Apropierea pedepsei
 • 17 „Ia din ţară legătura* cu ce este al tău, tu, care eşti în strâmtorare!
 • * Ier 6:1; Ezec 12:3;
 • 18 Căci aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, de data aceasta voi arunca* departe pe locuitorii ţării. Îi voi strânge de aproape, ca** să simtă.’
 • * 1 Sam 25:29; Ier 16:13; ** Ezec 6:10;
 • 19 ‘Vai de* mine! Sunt zdrobită! Mă doare rana!’ Dar eu zic: ‘O nenorocire** a dat peste mine şi o voi suferi!
 • * Ier 4:19; Ier 8:21; Ier 9:1; ** Ps 77:10; Mica 7:9;
 • 20 Cortul* îmi este dărâmat, toate funiile îmi sunt rupte, fiii mei m-au părăsit, nu mai sunt; n-am pe nimeni care să-mi întindă cortul din nou sau să-mi ridice pânzele!
 • * Ier 4:20;
 • 21 Păstorii s-au prostit, n-au căutat pe Domnul, pentru aceea n-au propăşit şi li se risipesc toate turmele.
 • 22 Iată, se aude un vuiet! O mare zarvă vine de la miazănoapte* să prefacă cetăţile lui Iuda într-un pustiu, într-o vizuină** de şacali.
 • * Ier 1:15; Ier 4:6; Ier 5:15; Ier 6:22; ** Ier 9:11;
 • 23 Ştiu, Doamne, că soarta omului* nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului când umblă să-şi îndrepte paşii spre ţintă.
 • * Prov 16:1; Prov 20:24;
 • 24 Pedepseşte-mă, Doamne*, dar cu măsură, şi nu în mânia Ta, ca să nu mă nimiceşti!
 • * Ps 6:1; Ps 38:1; Ier 30:11;
 • 25 Varsă-Ţi* urgia peste neamurile care** nu Te cunosc şi peste popoarele care nu cheamă Numele Tău! Căci mănâncă pe Iacov, îl înghit, îl topesc şi-i pustiesc locuinţa’.”
 • * Ps 79:6; ** Iov 18:21; 1 Tes 4:5; 2 Tes 1:8; Ier 8:16;
 • 1. Sau: ca un stâlp tras la strung.
  Ieremia, capitolul 10