Iov  


Capitolul 17
 • 1 Mi se pierde suflarea, mi se sting zilele, mă aşteaptă mormântul*.
 • * Ps 88:3; Ps 88:4;
 • 2 Sunt înconjurat de batjocoritori, şi ochiul meu trebuie să privească spre ocările* lor.
 • * 1 Sam 1:6; 1 Sam 1:7;
 • 3 Pune-Te singur zălog* pentru mine înaintea Ta; altfel, cine ar putea răspunde pentru mine?
 • * Prov 6:1; Prov 17:18; Prov 22:26;
 • 4 Căci le-ai încuiat inima în faţa priceperii. De aceea nici nu-i vei lăsa să biruiască.
 • 5 Cine dă pe prieteni să fie prădaţi, copiilor aceluia li se vor topi ochii.
 • 6 M-a făcut de basmul* oamenilor şi ca unul pe care-l scuipi în faţă!
 • * Iov 30:9;
 • 7 Ochiul* mi se întunecă de durere; toate mădularele mele sunt ca o umbră.
 • * Ps 6:7; Ps 31:9;
 • 8 Oamenii fără prihană sunt înmărmuriţi de aceasta, şi cel nevinovat se răscoală împotriva celui nelegiuit.
 • 9 Cel fără prihană rămâne totuşi tare pe calea lui, cel cu mâinile* curate se întăreşte tot mai mult.
 • * Ps 24:4;
 • 10 Dar voi, toţi, întoarceţi-vă*, veniţi iarăşi cu cuvântările voastre, şi vă voi arăta că între voi niciunul nu e înţelept.
 • * Iov 6:29;
 • 11 Ce! Mi s-au dus* zilele, mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea…
 • * Iov 7:6; Iov 9:25;
 • 12 Şi ei mai spun că noaptea este zi, că se apropie lumina, când întunericul a şi venit!
 • 13 Când Locuinţa morţilor o aştept ca locuinţă, când în întuneric îmi voi înălţa culcuşul;
 • 14 când strig gropii: ‘Tu eşti tatăl meu!’ Şi viermilor: ‘Voi sunteţi mama şi sora mea!’
 • 15 Unde mai este atunci nădejdea mea? Şi cine mai poate vedea nădejdea mea?
 • 16 Ea se va coborî* cu mine la porţile Locuinţei morţilor, când vom merge împreună1 să ne odihnim** în ţărână.”
 • * Iov 18:13; ** Iov 3:17-19;
 • 1. Nădejdea mea şi eu.
  Iov, capitolul 17