Estera  


Capitolul 4
 • Groaza şi postul iudeilor
 • 1 Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, şi-a sfâşiat* hainele, s-a îmbrăcat cu un sac şi s-a presărat** cu cenuşă. Apoi s-a dus în mijlocul cetăţii, scoţând cu putere strigăte amare,
 • * 2 Sam 1:11; ** Ios 7:6; Ezec 27:30; Gen 27:34;
 • 2 şi a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac.
 • 3 În fiecare ţinut unde ajungea porunca împăratului şi hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei: posteau, plângeau şi se boceau şi mulţi se culcau în sac şi cenuşă.
 • 4 Slujnicele Esterei şi famenii ei au venit şi i-au spus lucrul acesta. Şi împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis haine lui Mardoheu ca să-l îmbrace şi să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit.
 • 5 Atunci, Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care-i pusese împăratul în slujba ei, şi l-a însărcinat să se ducă să întrebe pe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta şi de unde vine.
 • 6 Hatac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetăţii, înaintea porţii împăratului.
 • 7 Şi Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase şi i-a spus suma* de argint pe care făgăduise Haman că o va da vistieriei împăratului în schimbul măcelăririi iudeilor.
 • * Estera 3:9;
 • 8 I-a dat şi cuprinsul* poruncii vestite în Susa în vederea nimicirii lor, ca s-o arate Esterei şi să-i spună totul. Şi a poruncit ca Estera să se ducă la împărat să-l roage şi să stăruiască de el pentru poporul său.
 • * Estera 3:14; Estera 3:15;
 • 9 Hatac a venit şi a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu.
 • 10 Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă să spună lui Mardoheu:
 • 11 „Toţi slujitorii împăratului şi poporul din ţinuturile împăratului ştiu că este o lege* care pedepseşte cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat, în curtea** dinăuntru, fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viaţă căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur. Şi eu n-am fost chemată la împărat de treizeci de zile.”
 • * Dan 2:9; ** Estera 5:1; Estera 5:2; Estera 8:4;
 • 12 Când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu,
 • 13 Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: „Să nu-ţi închipui că numai tu vei scăpa dintre toţi iudeii pentru că eşti în casa împăratului.
 • 14 Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie?”
 • 15 Estera a trimis să spună lui Mardoheu:
 • 16 „Du-te, strânge pe toţi iudeii care se află în Susa şi postiţi pentru mine, fără să mâncaţi, nici să beţi trei zile*, nici noaptea, nici ziua. Şi eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii şi, dacă** va fi să pier, voi pieri.”
 • * Estera 5:1; ** Gen 43:14;
 • 17 Mardoheu a plecat şi a făcut tot ce-i poruncise Estera.
  Estera, capitolul 4