1 Cronici  


Capitolul 15
 • David aduce chivotul la Ierusalim
 • 1 David şi-a zidit case în cetatea lui David; a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu şi a ridicat un cort* pentru el.
 • * 1 Cron 16:1;
 • 2 Atunci David a zis: „Chivotul* lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviţi, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu şi să-I slujească pe vecie.”
 • * Num 4:2; Num 4:15; Deut 10:8; Deut 31:9;
 • 3 Şi David a strâns* tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregătise.
 • * 1 Imp 8:1; 1 Cron 13:5;
 • 4 David a strâns pe fiii lui Aaron şi pe leviţi:
 • 5 din fiii lui Chehat: pe căpetenia Uriel şi pe fraţii săi – o sută douăzeci;
 • 6 din fiii lui Merari: pe căpetenia Asaia şi pe fraţii săi – două sute douăzeci;
 • 7 din fiii lui Gherşom: pe căpetenia Ioel şi pe fraţii săi – o sută treizeci;
 • 8 din fiii lui Eliţafan*: pe căpetenia Semaia şi pe fraţii săi – două sute;
 • * Exod 6:22;
 • 9 din fiii lui Hebron*, pe căpetenia Eliel şi pe fraţii săi – optzeci;
 • * Exod 6:18;
 • 10 din fiii lui Uziel: pe căpetenia Aminadab şi pe fraţii săi – o sută doisprezece.
 • 11 David a chemat pe preoţii Ţadoc şi Abiatar şi pe leviţii Uriel, Asaia, Ioel, Şemaia, Eliel şi Aminadab.
 • 12 Şi le-a zis: „Voi sunteţi capii de familie ai leviţilor, sfinţiţi-vă, voi şi fraţii voştri, şi suiţi chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care i l-am pregătit.
 • 13 Pentru că* n-aţi fost întâiaşi dată, de aceea ne-a lovit Domnul** Dumnezeul nostru, căci nu L-am căutat după lege.”
 • * 2 Sam 6:3; 1 Cron 13:7; ** 1 Cron 13:10; 1 Cron 13:11;
 • 14 Preoţii şi leviţii s-au sfinţit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel.
 • 15 Fiii leviţilor au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu nişte drugi, cum poruncise* Moise, după cuvântul Domnului.
 • * Exod 25:14; Num 4:15; Num 7:9;
 • 16 Şi David a zis căpeteniilor leviţilor să aşeze pe fraţii lor cântăreţi cu instrumente de muzică, cu lăute, harpe şi ţimbale, şi să sune din ele cântări răsunătoare, în semn de bucurie.
 • 17 Leviţii au aşezat pe Heman*, fiul lui Ioel; dintre fraţii lui, pe Asaf**, fiul lui Berechia, şi dintre fiii lui Merari, fraţii lor, pe Etan, fiul lui Cuşaia;
 • * 1 Cron 6:33; ** 1 Cron 6:39; 1 Cron 6:44;
 • 18 apoi, împreună cu ei, pe fraţii lor de a doua mână: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele şi Micneia şi Obed-Edom şi Ieiel, uşieri.
 • 19 Cântăreţii Heman, Asaf şi Etan aveau ţimbale de aramă, ca să sune din ele.
 • 20 Zaharia, Aziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia şi Benaia aveau lăute pe* alamot
 • * Ps 46:1;
 • 21 şi Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel şi Azazia aveau harpe cu opt coarde, ca să sune tare.
 • 22 Chenania, căpetenia muzicii între leviţi, cârmuia muzica, fiindcă era meşter.
 • 23 Berechia şi Elcana erau uşierii chivotului.
 • 24 Şebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia şi Eliezer, preoţii, sunau din trâmbiţe* înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom şi Iehia erau uşierii chivotului.
 • * Num 10:8; Ps 81:3;
 • 25 David*, bătrânii lui Israel şi căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui Obed-Edom, în mijlocul bucuriei.
 • * 2 Sam 6:12; 1 Imp 8:1;
 • 26 Când a ajutat Dumnezeu pe leviţi să ridice chivotul legământului Domnului, au jertfit şapte viţei şi şapte berbeci.
 • 27 David era îmbrăcat cu o manta de in subţire; tot aşa erau îmbrăcaţi toţi leviţii care duceau chivotul, cântăreţii şi Chenania, căpetenia muzicii între cântăreţi, şi David avea pe el un efod de in.
 • 28 Tot Israelul a suit* chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbiţe şi de chimvale şi făcând să răsune lăutele şi harpele.
 • * 1 Cron 13:8;
 • 29 Pe când* intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră şi, când a văzut pe împăratul David sărind şi jucând, l-a dispreţuit în inima ei.
 • * 2 Sam 6:16;
  1 Cronici, capitolul 15  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta