Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Leviticul  


Capitolul 20
 • Pedepse
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Spune copiilor lui Israel:‘Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă* lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea: poporul din ţară să-l ucidă cu pietre.
 • * Lev 18:21; Deut 12:31; Deut 18:10; 2 Imp 17:17; 2 Imp 23:10; 2 Cron 33:6; Ier 7:31; Ier 32:35; Ezec 20:26; Ezec 20:31;
 • 3 Şi Eu* Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului său, pentru că a dat lui Moloh pe unul din copiii săi, a spurcat** Locaşul Meu cel Sfânt şi a necinstit Numele Meu cel sfânt.
 • * Lev 17:10; ** Ezec 5:11; Ezec 23:38; Ezec 23:39; Lev 18:21;
 • 4 Dacă poporul ţării închide ochii faţă de omul acela care dă lui Moloh copii de-ai săi şi nu-l* omoară,
 • * Deut 17:2; Deut 17:3; Deut 17:5;
 • 5 Îmi* voi întoarce Eu Faţa împotriva** omului aceluia şi împotriva familiei lui şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui, împreună cu toţi cei ce curvesc ca el cu Moloh.
 • * Lev 17:10; ** Exod 20:5; Lev 17:7;
 • 6 Dacă* cineva se duce la cei ce cheamă pe morţi şi la ghicitori ca să curvească după ei, Îmi voi întoarce Faţa împotriva omului aceluia şi-l voi nimici din mijlocul poporului lui.
 • * Lev 19:31;
 • 7 Voi* să vă sfinţiţi şi să fiţi sfinţi, căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
 • * Lev 11:44; Lev 19:2; 1 Pet 1:16;
 • 8 Să păziţi* legile Mele şi să le împliniţi. Eu** sunt Domnul, care vă sfinţesc.
 • * Lev 19:37; ** Exod 31:13; Lev 21:8; Ezec 37:28;
 • 9 Dacă* un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: sângele** lui să cadă asupra lui.
 • * Exod 21:17; Deut 27:16; Prov 20:20; Mat 15:4; ** Lev 20:11-13; Lev 20:16; Lev 20:27; 2 Sam 1:16;
 • 10 Dacă* un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea.
 • * Lev 18:20; Deut 22:22; Ioan 8:4; Ioan 8:5;
 • 11 Dacă un* om se culcă cu nevasta tatălui său şi descoperă astfel goliciunea tatălui său, omul acela şi femeia aceea să fie pedepsiţi cu moartea; sângele lor să cadă asupra lor.
 • * Lev 18:8;
 • 12 Dacă* un om se culcă cu noră-sa, amândoi să fie pedepsiţi cu moartea; au făcut o** amestecătură de sânge: sângele lor să cadă asupra lor.
 • * Lev 18:15; ** Lev 18:23;
 • 13 Dacă* un om se culcă cu un om cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea, sângele lor să cadă asupra lor.
 • * Lev 18:22; Deut 23:17; Gen 19:5; Jud 19:22;
 • 14 Dacă* un om ia de neveste pe fată şi pe mama ei, este o nelegiuire: să-i ardă în foc, pe el şi pe ele, ca nelegiuirea aceasta să nu fie în mijlocul vostru.
 • * Lev 18:17; Deut 27:23;
 • 15 Dacă* un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea, şi vita s-o omorâţi.
 • * Lev 18:23; Deut 27:21;
 • 16 Dacă o femeie se apropie de o vită ca să curvească cu ea, să ucizi şi pe femeie, şi pe vită; să fie omorâte: sângele lor să cadă asupra lor.
 • 17 Dacă* un om ia pe soră-sa, fata tatălui său sau fata mamei lui, dacă îi vede goliciunea ei şi ea i-o vede pe a lui, este o mişelie; să fie nimiciţi sub ochii copiilor poporului lor; el a descoperit goliciunea surorii lui, îşi va lua pedeapsa pentru păcatul lui.
 • * Lev 18:9; Deut 27:22; Gen 20:12;
 • 18 Dacă* un om se culcă cu o femeie care este la sorocul femeilor şi-i descoperă goliciunea, dacă-i descoperă scurgerea şi ea îşi descoperă scurgerea sângelui ei, amândoi să fie nimiciţi din mijlocul poporului lor.
 • * Lev 15:24; Lev 18:19;
 • 19 Să nu* descoperi goliciunea surorii mamei tale, nici a surorii tatălui tău, căci înseamnă să descoperi** pe ruda ta de aproape: amândoi aceştia îşi vor lua pedeapsa păcatului.
 • * Lev 18:12; Lev 18:13; ** Lev 18:6;
 • 20 Dacă* un om se culcă cu mătuşă-sa, a descoperit goliciunea unchiului său; îşi vor lua pedeapsa păcatului lor: vor muri fără copii.
 • * Lev 18:14;
 • 21 Dacă* un om ia pe nevasta fratelui său, este o necurăţie; a descoperit goliciunea fratelui său: nu vor avea copii.
 • * Lev 18:16;
 • 22 Să păziţi toate* legile Mele şi toate poruncile Mele şi să le împliniţi, pentru ca ţara în care vă duc să vă aşez să nu vă verse din gura ei.
 • * Lev 18:26; Lev 19:37; Lev 18:25; Lev 18:28;
 • 23 Să nu trăiţi* după obiceiurile neamurilor pe care le voi izgoni dinaintea voastră, căci ele au făcut toate aceste lucruri şi Mi-este scârbă** de ele.
 • * Lev 18:3; Lev 18:24; Lev 18:30; ** Lev 18:27; Deut 9:5;
 • 24 V-am* spus: «Voi le veţi stăpâni ţara; Eu vă voi da-o în stăpânire: este o ţară în care curge lapte şi miere.» Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care** v-am pus deoparte dintre popoare.
 • * Exod 3:17; Exod 6:8; ** Lev 20:26; Exod 19:5; Exod 33:16; Deut 7:6; Deut 14:2; 1 Imp 8:53;
 • 25 * faceţi deosebire între dobitoacele curate şi necurate, între păsările curate şi necurate, ca să nu vă spurcaţi** prin dobitoace, prin păsări, prin toate târâtoarele de pe pământ, pe care v-am învăţat să le deosebiţi ca necurate.
 • * Lev 11:47; Deut 14:4; ** Lev 11:43;
 • 26 Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu* sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am** pus deoparte dintre popoare, ca să fiţi ai Mei.
 • * Lev 20:7; Lev 19:2; 1 Pet 1:16; ** Lev 20:24; Tit 2:14;
 • 27 Dar, dacă un om* sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletniceşte cu ghicirea, să fie pedepsit cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele** lor să cadă asupra lor.’”
 • * Exod 22:18; Lev 19:31; Deut 18:10; Deut 18:11; 1 Sam 28:7; 1 Sam 28:8; ** Lev 20:9;
  Leviticul, capitolul 20  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta