Exodul  


Capitolul 17
 • Refidim – Stânca din Horeb
 • 1 Toată* adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă, şi au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut.
 • * Exod 16:1; Num 33:12; Num 33:14;
 • 2 Atunci, poporul* a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: „Dă-ne apă să bem!” Moise le-a răspuns: „Pentru ce căutaţi ceartă cu mine? Pentru ce ispitiţi** pe Domnul?”
 • * Num 20:3; Num 20:4; ** Deut 6:16; Ps 78:18; Ps 78:41; Isa 7:12; Mat 4:7; 1 Cor 10:9;
 • 3 Poporul stătea acolo, chinuit de sete, şi cârtea* împotriva lui Moise. El zicea: „Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici, cu copiii şi turmele noastre?”
 • * Exod 16:2;
 • 4 Moise a strigat* către Domnul şi a zis: „Ce să fac cu poporul acesta? Încă puţin, şi au să mă** ucidă cu pietre.”
 • * Exod 14:15; ** 1 Sam 30:6; Ioan 8:59; Ioan 10:31;
 • 5 Domnul a zis lui Moise: „Treci* înaintea poporului şi ia cu tine vreo câţiva din bătrânii lui Israel; ia-ţi în mână şi toiagul cu care ai** lovit râul şi porneşte!
 • * Ezec 2:6; ** Exod 7:20; Num 20:8;
 • 6 Iată*, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca şi va ţâşni apă din ea, şi poporul va bea.” Moise a făcut aşa în faţa bătrânilor lui Israel.
 • * Num 20:10; Num 20:11; Ps 78:15; Ps 78:20; Ps 105:41; Ps 114:8; 1 Cor 10:4;
 • 7 El a numit locul acela Masa* şi Meriba (Ispită şi ceartă), căci copiii lui Israel se certaseră şi ispitiseră pe Domnul, zicând: „Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?”
 • * Num 20:13; Ps 81:7; Ps 95:8; Evr 3:8;
 • Înfrângerea lui Amalec
 • 8 Amalec* a venit să bată pe Israel la Refidim.
 • * Gen 36:12; Num 24:20; Deut 25:17; 1 Sam 15:2;
 • 9 Atunci, Moise a zis lui* Iosua: „Alege nişte bărbaţi şi ieşi de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.”
 • * Fapte 7:45; Evr 4:8; Exod 4:20;
 • 10 Iosua a făcut ce-i spusese Moise şi a ieşit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur s-au suit pe vârful dealului.
 • 11 Când îşi ridica* Moise mâna, era mai tare Israel şi când îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec.
 • * Iac 5:16;
 • 12 Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, şi mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul soarelui.
 • 13 Şi Iosua a biruit pe Amalec şi poporul lui cu tăişul sabiei.
 • 14 Domnul a zis lui Moise: „Scrie* lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, şi spune lui Iosua că voi** şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.”
 • * Exod 34:27; ** Num 24:20; Deut 25:19; 1 Sam 15:3; 1 Sam 15:7; 1 Sam 30:1; 1 Sam 30:17; 2 Sam 8:12; Ezra 9:14;
 • 15 Moise a zidit un altar şi i-a pus numele „Domnul, steagul meu”1.
 • 16 El a zis: „Pentru că şi-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam!”
 • 1. Evreieşte: Jehova-nisi.
  Exodul, capitolul 17