Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 137
 • 1 Pe malurile râurilor Babilonului, şedeam jos şi plângeam când ne aduceam aminte de Sion.
 • 2 În sălciile din ţinutul acela ne atârnaserăm harpele.
 • 3 Căci, acolo, biruitorii noştri ne cereau cântări şi asupritorii* noştri ne cereau bucurie zicând: „Cântaţi-ne câteva din cântările Sionului!”
 • * Ps 79:1;
 • 4 Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin?
 • 5 Dacă te voi uita, Ierusalime, să-şi uite dreapta mea destoinicia ei!
 • 6 Să mi se lipească limba* de cerul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele!
 • * Ezec 3:26;
 • 7 Adu-Ţi aminte, Doamne, de copiii* Edomului, care, în ziua nenorocirii Ierusalimului, ziceau: „Radeţi-l, radeţi-l din temelii!”
 • * Ier 49:7; Plang 4:22; Ezec 25:12; Obad 1:10;
 • 8 Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii*, ferice de cine-ţi** va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut!
 • * Isa 13:1; Isa 13:6; Ier 25:12; Ier 50:2; ** Ier 50:15; Ier 50:29; Apoc 18:6;
 • 9 Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi şi-i va zdrobi* de stâncă!
 • * Isa 13:16;
  Psalmii, capitolul 137  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta