1 Corinteni  



Capitolul 2
  1 Corinteni, capitolul 2