Biblia
  • 1) Sau: Avocat; greceşte: paraclet (apărător, ajutor).