Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Apocalipsa  


Capitolul 16
 • 1 Şi am auzit un glas tare, care venea din Templu şi care zicea celor* şapte îngeri: „Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei** lui Dumnezeu!”
 • * Apoc 15:1; ** Apoc 14:10; Apoc 15:7;
 • 2 Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe* pământ. Şi o rană rea şi dureroasă a lovit** pe oamenii care aveau semnul fiarei şi care†† se închinau icoanei ei.
 • * Apoc 8:7; ** Exod 9:9-11; Apoc 13:16; Apoc 13:17; †† Apoc 13:14;
 • 3 Al doilea a vărsat potirul lui în* mare. Şi marea s-a** făcut sânge, ca sângele unui om mort. Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot ce era în mare.
 • * Apoc 8:8; ** Exod 7:17; Exod 7:20; Apoc 8:9;
 • 4 Al treilea a vărsat potirul lui în* râuri şi în izvoarele apelor. Şi apele s-au** făcut sânge.
 • * Apoc 8:10; ** Exod 7:20;
 • 5 Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: „Drept* eşti Tu, Doamne, care** eşti şi care erai! Tu eşti Sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta.
 • * Apoc 15:3; ** Apoc 1:4; Apoc 1:8; Apoc 4:8; Apoc 11:17;
 • 6 Fiindcă aceştia au* vărsat sângele sfinţilor** şi al prorocilor, le-ai dat şi Tu să bea sânge. Şi sunt vrednici.”
 • * Mat 23:34; Mat 23:35; Apoc 13:15; ** Apoc 11:18; Apoc 18:20; Isa 49:26;
 • 7 Şi am auzit altarul zicând: „Da, Doamne* Dumnezeule, Atotputernice, adevărate** şi drepte sunt judecăţile Tale!”
 • * Apoc 15:3; ** Apoc 13:10; Apoc 14:10; Apoc 19:2;
 • 8 Al patrulea a vărsat potirul lui peste* soare. Şi** soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui.
 • * Apoc 8:12; ** Apoc 9:17; Apoc 9:18; Apoc 14:18;
 • 9 Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare şi au* hulit Numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii şi** nu s-au pocăit ca să-I dea slavă.
 • * Apoc 16:11; Apoc 16:21; ** Dan 5:22; Dan 5:23; Apoc 9:20; Apoc 11:13; Apoc 14:7;
 • 10 Al cincilea a vărsat potirul lui peste* scaunul de domnie al fiarei. Şi** împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii îşi muşcau limbile de durere.
 • * Apoc 13:2; ** Apoc 9:2; Apoc 11:10;
 • 11 Şi au* hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor** lor rele şi nu s-au pocăit de faptele lor.
 • * Apoc 16:9; Apoc 16:21; ** Apoc 16:2; Apoc 16:9;
 • 12 Al şaselea a vărsat potirul lui peste* râul cel mare, Eufrat. Şi** apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor care au să vină din Răsărit.
 • * Apoc 9:14; ** Ier 50:38; Ier 51:36; Isa 41:2; Isa 41:25;
 • 13 Apoi am văzut ieşind din gura balaurului* şi din gura fiarei şi din gura prorocului mincinos** trei duhuri necurate, care semănau cu nişte broaşte.
 • * 1 Ioan 4:1-3; ** Apoc 12:3; Apoc 12:9; Apoc 19:20; Apoc 20:10;
 • 14 Acestea sunt* duhuri de draci, care fac** semne nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca să-i strângă pentru războiul†† zilei celei mari a Dumnezeului celui Atotputernic.
 • * 1 Tim 4:1; Iac 3:15; ** 2 Tes 2:9; Apoc 13:13; Apoc 13:14; Apoc 19:20; Luca 2:1; †† Apoc 17:14; Apoc 19:19; Apoc 20:8;
 • 15 „Iată* , Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele, ca** să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!”
 • * Mat 24:43; 1 Tes 5:2; 2 Pet 3:10; Apoc 3:3; ** 2 Cor 5:3; Apoc 3:4; Apoc 3:18;
 • 16 Duhurile* cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon.
 • * Apoc 19:19;
 • 17 Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din scaunul de domnie, a ieşit un glas tare, care zicea: „S-a* isprăvit!”
 • * Apoc 21:6;
 • 18 Şi au urmat* fulgere, glasuri, tunete şi s-a** făcut un mare cutremur de pământ, aşa de tare cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur aşa de mare.
 • * Apoc 4:5; Apoc 8:5; Apoc 11:19; ** Apoc 11:13; Dan 12:1;
 • 19 Cetatea* cea mare a fost împărţită în trei părţi şi cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Şi Dumnezeu Şi-a** adus aminte de Babilonul cel mare, ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei Lui.
 • * Apoc 14:8; Apoc 17:18; ** Apoc 18:5; Isa 51:17; Isa 51:22; Ier 25:15; Ier 25:16; Apoc 14:10;
 • 20 Toate* ostroavele au fugit şi munţii nu s-au mai găsit.
 • * Apoc 6:14;
 • 21 O* grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni. Şi oamenii** au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare.
 • * Apoc 11:19; ** Apoc 16:9; Apoc 16:11; Exod 9:23-25;
  Apocalipsa, capitolul 16  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta