Iosua  


Capitolul 16
 • Ţinutul seminţiei lui Efraim
 • 1 Partea căzută la sorţi fiilor lui Iosif se întindea de la Iordan, lângă Ierihon, spre apele Ierihonului, la răsărit. Hotarul urma pustia care se ridică de la Ierihon la Betel prin munte.
 • 2 Mergea mai departe de la Betel la Luz* şi trecea spre hotarul archiţilor prin Atarot.
 • * Ios 18:13; Jud 1:26;
 • 3 Apoi se cobora la apus spre hotarul iafletiţilor până la hotarul Bet-Horonului* de jos şi până la Ghezer**, ieşind la mare.
 • * Ios 18:13; 2 Cron 8:5; ** 1 Cron 7:28; 1 Imp 9:15;
 • 4 Acolo şi-au primit moştenirea fiii* lui Iosif: Manase şi Efraim.
 • * Ios 17:14;
 • 5 Iată hotarele fiilor lui Efraim, după familiile lor. Hotarul moştenirii lor era la răsărit Atarot-Adar* până la Bet-Horonul** de sus.
 • * Ios 18:13; ** 2 Cron 8:5;
 • 6 Ieşea spre mare la Micmetat*, în partea de miazănoapte, se întorcea la răsărit până la Taanat-Silo şi trecea înspre răsărit prin Ianoah.
 • * Ios 17:7;
 • 7 Din Ianoah cobora la Atarot* şi la Naarata, atingea Ierihonul şi mergea până la Iordan.
 • * 1 Cron 7:28;
 • 8 Din Tapuah mergea spre apus, până la pârâul Cana*, şi ieşea la mare. Aceasta a fost moştenirea seminţiei fiilor lui Efraim, după familiile lor.
 • * Ios 17:9;
 • 9 Fiii lui Efraim aveau şi cetăţi* deosebite în mijlocul moştenirii fiilor lui Manase, toate cu satele lor.
 • * Ios 17:9;
 • 10 Ei n-au izgonit* pe canaaniţii care locuiau în Ghezer, şi canaaniţii au locuit în mijlocul lui Efraim până în ziua de azi, dar au fost puşi să plătească un bir.
 • * Jud 1:29; 1 Imp 9:16;
  Iosua, capitolul 16