2 Cronici  


Capitolul 17
 • Iosafat împăratul lui Iuda
 • 1 În locul lui a domnit fiul său Iosafat*. El s-a întărit împotriva lui Israel:
 • * 1 Imp 15:24;
 • 2 a pus oşti în toate cetăţile întărite ale lui Iuda şi a rânduit căpetenii în ţara lui Iuda şi în cetăţile lui Efraim, pe care le luase* tatăl său, Asa.
 • * 2 Cron 15:8;
 • 3 Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David şi n-a căutat pe baali,
 • 4 căci a alergat la Dumnezeul tatălui său şi a urmat poruncile Lui, fără să facă* ce făcea Israel.
 • * 1 Imp 12:28;
 • 5 Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri*. Şi a avut** o mulţime de bogăţii şi slavă.
 • * 1 Sam 10:27; 1 Imp 10:25; ** 1 Imp 10:27; 2 Cron 18:1;
 • 6 Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului şi a îndepărtat* din Iuda chiar şi înălţimile şi idolii.
 • * 1 Imp 22:43; 2 Cron 15:17; 2 Cron 19:3; 2 Cron 20:33;
 • 7 În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel şi Mica să se ducă* să înveţe pe oameni în cetăţile lui Iuda.
 • * 2 Cron 15:3;
 • 8 A trimis cu ei pe leviţii Şemaia, Netania, Zebadia, Asael, Şemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia şi Tob-Adonia, leviţi, şi pe preoţii Elişama şi Ioram.
 • 9 Ei* au învăţat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea Legii Domnului. Au străbătut toate cetăţile lui Iuda şi au învăţat pe oameni în mijlocul poporului.
 • * 2 Cron 35:3; Neem 8:7;
 • 10 Groaza* Domnului a apucat toate împărăţiile ţărilor dimprejurul lui Iuda şi n-au făcut război împotriva lui Iosafat.
 • * Gen 35:5;
 • 11 Nişte filisteni* au adus lui Iosafat daruri şi un bir în argint şi arabii i-au adus şi ei vite, şapte mii şapte sute de berbeci şi şapte mii şapte sute de ţapi.
 • * 2 Sam 8:2;
 • 12 Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetăţui şi cetăţi pentru merinde.
 • 13 A strâns merinde în cetăţile lui Iuda şi avea la Ierusalim o ceată de oameni viteji ca ostaşi.
 • 14 Iată numărul lor, după casele părinţilor lor. Din Iuda, căpetenii peste o mie: Adna, căpetenia cu trei sute de mii de viteji;
 • 15 după el, Iohanan, căpetenia cu două sute optzeci de mii de oameni;
 • 16 după el, Amasia, fiul lui Zicri, care se predase* de bunăvoie Domnului, cu două sute de mii de viteji.
 • * Jud 5:2; Jud 5:9;
 • 17 Din Beniamin: Eliada, om viteaz, cu două sute de mii de oameni înarmaţi cu arc şi cu scut,
 • 18 şi, după el, Zozabad, cu o sută optzeci de mii de oameni înarmaţi pentru război.
 • 19 Aceştia sunt cei ce erau în slujba împăratului, afară de aceia* pe care îi pusese împăratul în toate cetăţile întărite ale lui Iuda.
 • * 2 Cron 17:2;
  2 Cronici, capitolul 17