Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 65
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David. O cântare
 • 1 Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion şi împlinite vor fi juruinţele care Ţi-au fost făcute.
 • 2 Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii vor veni la* Tine.
 • * Isa 66:23;
 • 3 Mă copleşesc* nelegiuirile, dar Tu vei ierta** fărădelegile noastre.
 • * Ps 38:4; Ps 40:12; ** Ps 51:2; Ps 79:9; Isa 6:7; Evr 9:14; 1 Ioan 1:7; 1 Ioan 1:9;
 • 4 Ferice* de cel pe care-l alegi** Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de binecuvântarea Casei Tale, de sfinţenia Templului Tău.
 • * Ps 33:12; Ps 84:4; ** Ps 4:3; Ps 36:8;
 • 5 În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea* tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi mării!
 • * Ps 22:27;
 • 6 El întăreşte munţii prin tăria Lui şi este* încins cu putere.
 • * Ps 93:1;
 • 7 El* potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor şi zarva** popoarelor.
 • * Ps 89:9; Ps 107:29; Mat 8:26; ** Ps 16:10; Isa 17:12; Isa 17:13;
 • 8 Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile Tale. Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat.
 • 9 Tu cercetezi* pământul şi-i dai** belşug, îl umpli de bogăţii şi de râuri dumnezeieşti pline cu apă. Tu le dai grâu, pe care iată cum îl faci să rodească:
 • * Deut 11:12; ** Ps 68:9; Ps 68:10; Ps 104:13; Ier 5:24; Ps 46:4;
 • 10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploaia şi-i binecuvântezi răsadul.
 • 11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale şi paşii Tăi varsă belşugul.
 • 12 Câmpiile pustiei sunt adăpate şi dealurile sunt încinse cu veselie.
 • 13 Păşunile se acoperă de oi şi văile* se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie şi cântă.
 • * Isa 55:12;
  Psalmii, capitolul 65  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta