Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 109
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Dumnezeul laudei mele, nu* tăcea!
 • * Ps 83:1;
 • 2 Căci potrivnicii au deschis împotriva mea o gură rea şi înşelătoare, îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă,
 • 3 mă înconjoară cu cuvântări pline de ură şi se războiesc cu mine fără* temei.
 • * Ps 35:7; Ps 69:4; Ioan 15:25;
 • 4 Pe când eu îi iubesc, ei îmi sunt potrivnici, dar eu alerg la rugăciune.
 • 5 Ei* îmi întorc rău pentru bine şi ură pentru dragostea mea.
 • * Ps 35:7; Ps 35:12; Ps 38:20;
 • 6 Pe vrăjmaşul meu pune-l sub stăpânirea unui om rău şi un pârâş* să stea la dreapta lui!
 • * Zah 3:1;
 • 7 Când va fi judecat, să fie găsit vinovat şi rugăciunea* lui să treacă drept un păcat!
 • * Prov 28:9;
 • 8 Puţine să-i fie zilele la număr şi slujba să i-o ia altul*!
 • * Fapte 1:20;
 • 9 Să-i rămână copiii orfani* şi nevastă-sa văduvă!
 • * Exod 22:24;
 • 10 Copiii lui să umble fără niciun căpătâi şi să cerşească, să-şi caute pâinea departe de locuinţa lor dărâmată!
 • 11 Cel ce l-a împrumutat* să-i pună mâna pe tot ce are şi străinii să-i jefuiască rodul muncii lui!
 • * Iov 5:5; Iov 18:9;
 • 12 Nimeni să nu mai ţină la el şi nimeni să n-aibă milă de orfanii lui!
 • 13 Urmaşii lui să fie nimiciţi* şi să li se stingă numele** în neamul următor!
 • * Iov 18:19; Ps 37:28; ** Prov 10:7;
 • 14 Nelegiuirea* părinţilor săi să rămână ca aducere aminte înaintea Domnului şi să nu se** şteargă păcatul mamei lui!
 • * Exod 20:5; ** Neem 4:5; Ier 18:23;
 • 15 Domnul să-i aibă totdeauna înaintea ochilor, ca să le şteargă* pomenirea de pe pământ,
 • * Iov 18:17; Ps 34:16;
 • 16 pentru că nu şi-a adus aminte să facă îndurare, pentru că a prigonit pe cel nenorocit şi pe cel lipsit, până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită*!
 • * Ps 34:18;
 • 17 Îi plăcea* blestemul: să cadă asupra lui! Nu-i plăcea binecuvântarea: să se depărteze de el!
 • * Prov 14:14; Ezec 35:6;
 • 18 Se îmbracă cu blestemul cum se îmbracă cu haina lui, îi pătrunde* ca apa înăuntrul lui, ca untdelemnul în oase!
 • * Num 5:22;
 • 19 De aceea, să-i slujească de veşmânt ca să se acopere, de cingătoare cu care să fie totdeauna încins!
 • 20 Aceasta să fie, din partea Domnului, plata vrăjmaşilor mei şi a celor ce vorbesc cu răutate de mine!
 • 21 Iar Tu, Doamne Dumnezeule, lucrează pentru mine din pricina Numelui Tău, căci mare este bunătatea Ta; izbăveşte-mă!
 • 22 Sunt nenorocit şi lipsit şi îmi e rănită inima înăuntrul meu.
 • 23 Pier ca* umbra gata să treacă, sunt izgonit ca o lăcustă.
 • * Ps 102:11; Ps 144:4;
 • 24 Mi-au slăbit genunchii* de post şi mi s-a sleit trupul de slăbiciune.
 • * Evr 12:12;
 • 25 Am ajuns de ocara* lor; când mă privesc ei, dau din cap.
 • * Ps 22:6; Ps 22:7; Mat 27:39;
 • 26 Ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu! Scapă-mă prin bunătatea Ta!
 • 27 Şi* să ştie că mâna Ta, că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta!
 • * Iov 37:7;
 • 28 Măcar că ei blestemă*, Tu binecuvântează; măcar că se ridică ei împotriva mea, vor fi înfruntaţi, iar robul** Tău se va bucura.
 • * 2 Sam 16:11; 2 Sam 16:12; ** Isa 65:14;
 • 29 Potrivnicii* mei să se îmbrace cu ocara, să se acopere cu ruşinea lor cum se acoperă cu o manta!
 • * Ps 35:26; Ps 132:18;
 • 30 Voi lăuda foarte mult cu gura mea pe Domnul, Îl* voi mări în mijlocul mulţimii,
 • * Ps 35:18; Ps 111:1;
 • 31 căci El* stă la dreapta săracului ca să-l izbăvească de cei ce-l osândesc.
 • * Ps 16:8; Ps 73:23; Ps 110:5; Ps 121:5;
  Psalmii, capitolul 109  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta