S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Numeri  Capitolul 15
 • Legi asupra jertfelor
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Vorbeşte* copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Când veţi intra în ţara pe care v-o dau ca să vă aşezaţi locuinţele în ea
 • * Num 15:18; Lev 23:10; Deut 7:1;
 • 3 şi* veţi aduce Domnului o jertfă mistuită de foc, fie o ardere-de-tot, fie o jertfă adusă pentru împlinirea** unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie sau la sărbătorile voastre, ca să faceţi din cirezile sau turmele voastre un miros†† plăcut Domnului,
 • * Lev 12:3; ** Lev 7:16; Lev 22:18; Lev 22:21; Lev 23:8; Lev 23:12; Lev 23:36; Num 28:19; Num 28:27; Num 29:2; Num 29:8; Num 29:13; Deut 16:10; †† Gen 8:21; Exod 29:18;
 • 4 cel* ce îşi va aduce darul său Domnului să aducă Domnului ca** dar de mâncare a zecea parte dintr-o efă de floare de făină frământată într-un sfert de hin de untdelemn,
 • * Lev 2:1; Lev 6:14; ** Exod 29:40; Lev 23:13; Lev 14:10; Num 28:5;
 • 5 iar* vin pentru jertfa de băutură la arderea-de-tot sau la jertfă, să aducă un sfert de hin de fiecare miel.
 • * Num 28:7; Num 28:14;
 • 6 Pentru un berbec*, să aduci ca dar de mâncare două zecimi de efă din floarea făinii frământată într-o treime de hin de untdelemn
 • * Num 28:12; Num 28:14;
 • 7 şi să faci o jertfă de băutură de o treime de hin de vin, ca dar de mâncare de un miros plăcut Domnului.
 • 8 Dacă aduci un viţel, fie ca ardere-de-tot, fie ca jertfă pentru împlinirea unei juruinţe sau ca jertfă de mulţumire* Domnului,
 • * Lev 7:11;
 • 9 * aduci ca dar de mâncare, împreună cu viţelul, trei zecimi de efă din floarea făinii frământată într-o jumătate de hin de untdelemn
 • * Num 28:12; Num 28:14;
 • 10 şi să faci o jertfă de băutură de o jumătate de hin de vin: aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
 • 11 Aşa să se facă pentru fiecare bou, pentru fiecare berbec, pentru fiecare miel sau ied.
 • 12 După numărul vitelor, aşa să faceţi pentru fiecare, după numărul lor.
 • 13 Aşa* să facă lucrurile acestea orice băştinaş când va aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.
 • * Exod 12:49; Num 9:14; Num 15:29;
 • 14 Dacă un străin care locuieşte la voi sau care se va găsi în viitor în mijlocul vostru aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, s-o aducă în acelaşi fel ca voi.
 • 15 Să fie o singură lege pentru toată adunarea, atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul vostru; aceasta să fie o lege necurmată printre urmaşii voştri: cu străinul să fie ca şi cu voi înaintea Domnului.
 • 16 O singură lege şi o singură poruncă să fie atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte printre voi.’”
 • Pârga plămădelii
 • 17 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 18 „Vorbeşte* copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Când veţi intra în ţara în care vă voi duce
 • * Num 15:2; Deut 26:1;
 • 19 şi când veţi mânca pâine* din ţara aceea, să luaţi întâi un dar ridicat pentru Domnul.
 • * Ios 5:11; Ios 5:12;
 • 20 Ca dar ridicat, să aduceţi o turtă din pârga* plămădelii voastre; s-o aduceţi cum aduceţi darul** care se ia întâi din arie.
 • * Deut 26:2; Deut 26:10; Prov 3:9; Prov 3:10; ** Lev 2:14; Lev 23:10; Lev 23:16;
 • 21 Din pârga plămădelii voastre să luaţi întâi un dar ridicat pentru Domnul din neam în neam.
 • Păcatele fără voie
 • 22 Dacă* păcătuiţi fără voie şi nu păziţi toate poruncile pe care le-a făcut cunoscut lui Moise Domnul,
 • * Lev 4:2;
 • 23 tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua când a dat Domnul porunci şi mai târziu din neam în neam,
 • 24 dacă* păcatul a fost făcut fără voie şi fără să ştie adunarea, toată adunarea să aducă un viţel ca ardere-de-tot, de un miros plăcut Domnului, împreună cu darul** său de mâncare şi cu jertfa sa de băutură, după rânduielile aşezate; să mai aducă şi un ţap ca jertfă de ispăşire.
 • * Lev 4:13; ** Num 15:8; Num 15:9; Num 15:10; Lev 4:23; Num 28:15; Ezra 6:17; Ezra 8:35;
 • 25 Preotul* să facă ispăşire pentru toată adunarea copiilor lui Israel şi li se va ierta, căci au păcătuit fără voie şi şi-au adus darul lor: o jertfă mistuită de foc în cinstea Domnului şi o jertfă de ispăşire înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-au săvârşit fără voie.
 • * Lev 4:20;
 • 26 Se va ierta întregii adunări a copiilor lui Israel şi străinului care locuieşte în mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie.
 • 27 Dacă* unul singur a păcătuit fără voie, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat.
 • * Lev 4:27; Lev 4:28;
 • 28 Preotul* să facă ispăşire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului; când va face ispăşire pentru el, i se va ierta.
 • * Lev 4:35;
 • 29 Atât pentru băştinaşul dintre copiii lui Israel, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor, să fie aceeaşi lege*, când va păcătui fără voie.
 • * Num 15:15;
 • 30 Dar*, dacă cineva, fie băştinaş, fie străin, păcătuieşte cu voie, huleşte pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său,
 • * Deut 17:12; Ps 19:13; Evr 10:26; 2 Pet 2:10;
 • 31 căci a nesocotit* Cuvântul Domnului şi a călcat porunca Lui; va fi nimicit şi îşi va lua astfel pedeapsa** pentru nelegiuirea lui.’”
 • * 2 Sam 12:9; Prov 13:13; ** Lev 5:1; Ezec 18:20;
 • Pedepsirea omului pentru călcarea Sabatului
 • 32 Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit* pe un om strângând lemne în ziua Sabatului.
 • * Exod 31:14; Exod 31:15; Exod 35:2; Exod 35:3;
 • 33 Cei ce-l găsiseră strângând lemne l-au adus la Moise, la Aaron şi la toată adunarea.
 • 34 L-au aruncat în temniţă*, căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă.
 • * Lev 24:12;
 • 35 Domnul a zis lui Moise: „Omul acesta* să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea** să-l ucidă cu pietre afară din tabără.”
 • * Exod 31:14; Exod 31:15; ** Lev 24:14; 1 Imp 21:13; Fapte 7:58;
 • 36 Toată adunarea l-a scos afară din tabără şi l-a ucis cu pietre; şi a murit, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • Ciucurii de la veşminte
 • 37 Domnul a zis lui Moise:
 • 38 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le să-şi facă*, din neam în neam, un ciucure la colţurile veşmintelor lor şi să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colţurile veşmintelor.
 • * Deut 22:12; Mat 23:5;
 • 39 Când veţi avea ciucurele acesta, să vă uitaţi la el şi să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniţi şi să nu urmaţi* după poftele inimilor voastre şi după poftele ochilor voştri, ca să vă lăsaţi târâţi** la curvie.
 • * Deut 29:19; Iov 31:7; Ier 9:14; Ezec 6:9; ** Ps 73:27; Ps 106:39; Iac 4:4;
 • 40 Să vă aduceţi astfel aminte de poruncile Mele, să le împliniţi şi să fiţi sfinţi* pentru Dumnezeul vostru.
 • * Lev 11:44; Lev 11:45; Rom 12:1; Col 1:22; 1 Pet 1:15; 1 Pet 1:16;
 • 41 Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru.”
  Numeri, capitolul 15