Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 84
 • Către mai-marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al fiilor lui Core
 • 1 Cât de plăcute* sunt locaşurile Tale, Doamne al oştirilor!
 • * Ps 27:4;
 • 2 Sufletul* meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu!
 • * Ps 42:1; Ps 42:2; Ps 63:1; Ps 73:26; Ps 119:20;
 • 3 Până şi pasărea îşi găseşte o casă acolo şi rândunica, un cuib unde îşi pune puii… Ah, altarele Tale, Doamne al oştirilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu!
 • 4 Ferice* de cei ce locuiesc în Casa Ta, căci ei tot mai pot să Te laude! (Oprire)
 • * Ps 65:4;
 • 5 Ferice de cei ce-şi pun tăria în Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea!
 • 6 Când străbat aceştia Valea Plângerii*, o prefac într-un loc plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări.
 • * 2 Sam 5:22; 2 Sam 5:23;
 • 7 Ei merg din* putere în putere şi se** înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.
 • * Prov 4:18; 2 Cor 3:18; ** Deut 16:16; Zah 14:16;
 • 8 Doamne, Dumnezeul oştirilor, ascultă rugăciunea mea! Ia aminte, Dumnezeul lui Iacov! (Oprire)
 • 9 Tu, care eşti scutul nostru, vezi, Dumnezeule*, şi priveşte faţa unsului Tău!
 • * Gen 15:1; Ps 84:11;
 • 10 Căci mai mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau în pragul Casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutăţii!
 • 11 Căci Domnul Dumnezeu este un soare* şi un scut**, Domnul dă îndurare şi slavă şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.
 • * Isa 60:19; ** Gen 15:1; Ps 84:9; Ps 115:9-11; Ps 119:114; Prov 2:7; Ps 34:9; Ps 34:10;
 • 12 Doamne al oştirilor, ferice* de omul care se încrede în Tine!
 • * Ps 2:12;
  Psalmii, capitolul 84  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta