Psalmii  Capitolul 14
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • Un psalm al lui David
 • 1 Nebunul* zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat** oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul care să facă binele.
 • * Ps 10:4; Ps 53:1; ** Gen 6:11; Gen 6:12; Rom 3:10;
 • 2 Domnul* Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere şi care să caute pe Dumnezeu.
 • * Ps 33:13; Ps 102:19;
 • 3 Dar toţi* s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici; nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
 • * Rom 3:10-12;
 • 4 Şi-au pierdut mintea toţi cei ce săvârşesc fărădelegea, de mănâncă* pe poporul Meu, cum mănâncă pâinea, şi nu cheamă** pe Domnul?
 • * Rom 3:10-12; ** Ps 79:6; Isa 64:7;
 • 5 Ei vor tremura de spaimă când Se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit.
 • 6 Râdeţi voi de nădejdea celui nenorocit… dar scăparea lui este Domnul*.
 • * Ps 9:9; Ps 142:5;
 • 7 O, de* ar porni din Sion izbăvirea lui Israel!… Când** va întoarce Domnul înapoi pe prinşii de război ai poporului Său, Iacov se va veseli şi Israel se va bucura.
 • * Ps 53:6; ** Rom 3:10-12;
  Psalmii, capitolul 14